19 січня 2019 ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Діяльність РДА
Відомості про район
Нормативно-правова база
 • Керівництво
 • Влада і громадськість
  Регуляторна політика
  Порядок реєстрації
  Прес-центр
  Інвестиційний довідник
 • Публічна інформація
 • Каталог послуг
  Реформи в Україні
  Центр надання адмін послуг
 • Запобігання проявам корупції
 • Державний реєстр виборців
 • Відділ статистики інформує
 • Соціальний захист населення
 • Оголошення
 • Фінансовий контроль
 • Роз’яснення законодавства
 • Вивчення громадської думки
 • РДА звітує
 • Децентралізація влади
 • Правове забезпечення
 • Генплани населених пунктів
 • Очищення влади
 • Енергоефективність
 • Реєстр містобудівних умов
 • АРХІВ НОВИН

  « Січень 2019 »
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31      

  10-Perelik-Zem-Dil-001

  irc usr search

  П'ятниця, 03 квітня 2015 16:06

  Документи, необхідні для проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно

  Для проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно особа обов’язково подає:
  - заяву встановленої форми;
  -копію документа, що посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє);
  -копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний код) (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);
  - документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав (квитанція);
  - документ про сплату державного мита (квитанція) (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита);
  - документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу, дарування, рішення суду, свідоцтво тощо);
  Якщо документи подає представник власника, користувача додатково до вище перелічених документів подаються:
  - копія документа, що підтверджує повноваження представника (копія довіреності або іншого документа, що посвідчує відносини представництва);
  - копію документа, що посвідчує особу власника, користувача (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє);
  - копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків власника, користувача (ідентифікаційний код) (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);
  У результаті прийняття заяви про державну реєстрацію заявнику видається карта прийому відповідної заяви.
  Картка прийому заяви про державну реєстрацію містить відомості про дату і час подачі заяви, її реєстраційний номер, а також перелік документів, які подавалися заявником.
  У ході розгляду заяви про державну реєстрацію державний реєстратор, нотаріус встановлює наявність обставин, що перешкоджають проведенню державної реєстрації прав, за наявності яких приймає рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію, рішення про зупинення державної реєстрації прав або рішення про відмову в проведенні реєстрації прав про що обов’язково повідомляє заявника в письмовій формі.
  Якщо ж реєстрацію буде проведено, то заявник зможе отримати необхідні документи у встановлений законом строк в місці, куди вони подавалися для проведення державної реєстрації або отримати поштою.
  Одночасно повідомляєм, що реєстраційна служба Любешівського районного управління юстиції знаходиться за адресою: смт. Любешів, вул. Незалежності,76 (приміщення «Укрпошти»).


  Документи, якіподаютьсядля реєстрації речових прав на нерухоме майно
  1. Заява про реєстраціюречових прав на нерухомемайно та їхобтяжень. Форма визначена наказом Мінюставід 17.04.2012 №595/5 «Про впорядкуваннявідносин, пов’язанихіздержавноюреєстрацієюречових прав на нерухомемайно та їхобтяжень»; Завантажити (20 KB)
  2. Копія паспорта;
  3. Копію документа, щопідтверджуєповноваження особи, щодієвідіменізаявника;
  4. Копіяреєстраційного номера обліковоїкарткиплатникаподатку;
  5. Документ, щопідтверджуєвнесення плати за наданнявитягу з Державного реєстру прав;
  6. Документ про сплату державного мита (крімвипадків, коли особа звільненавідсплати державного мита);
  7. Документи, щопідтверджуютьвиникнення, перехідабоприпинення права власності на нерухомемайно, відповідно до Порядку державноїреєстрації прав на нерухомемайно та їхобтяжень, затвердженогопостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 22.06.2011 № 703;
  8. КопіяТехнічного паспорту (у разі, коли в документах, щопідтверджуютьвиникнення, перехід та припинення права власності, відсутнівідомості про йоготехнічні характеристики) (у разіреєстраціїприміщення)
  9. Витяг з Державного земельного кадастру про земельнуділянку (у разі, коли в документах, щопідтверджуютьвиникнення права власностіабоіншихречових прав на нерухомемайно, відсутнівідомості про кадастровий номер земельноїділянки) (у разіреєстраціїземельноїділянки);
  10. Іншідокументи, визначені Законом України «Про державнуреєстраціюречових прав на нерухомемайно та їхобтяжень», Порядком державноїреєстрації прав на нерухомемайно та їхобтяжень, затвердженимпостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 22.06.2011 № 703.
  11. Приподачідокументівобов’язковоюумовою є наявністьоригіналівдокументів, якіподаються, та присутністьвсіхвласниківнерухомого майна
  Додатковаiнформацiя:
  Строк діїадміністративного акту:
  Строк наданняадміністративноїпослуги:
  Проводиться в строк, що не перевищує 5 робочихднів.
  Державнареєстрація права власності на підприємство як єдиниймайновий комплекс та в разі, якщореєстраціїпередуєвидачасвідоцтва про право власності на нерухомемайно, проводиться у строк, що не перевищує 14 робочихднів.
  Уразінадходження заяви про державнуреєстраціюобтяжень, іпотеки на майно, щодоякоговжезареєстрованозаяву про державнуреєстрацію права на цемайно, строк становить 10 днів з дня державноїреєстрації заяви про державнуреєстраціюобтяжень, іпотеки..

  Платністьнаданняадміністративноїпослуги: Платно
  Результат наданняадміністративноїпослуги: Витяг з Державного реєструречових прав на нерухомемайно. У випадках, передбачених законом, видаєтьсясвідоцтво про право власності на нерухомемайно та витяг з Державного реєструречових прав на нерухомемайно.
  Спосібподачідокументівабоотримання результату наданняадміністративноїпослуги:
  Особисто за наявностіоригіналу паспорта абоуповноважена особа, абопоштою.
  Реквізити для справляння державного мита за проведеннядержавноїреєстрації прав:
  Отримувач: УК у Любешівськомурайоні
  Код отримувача: 37751907
  Банк отримувача: ГУДКСУ у Волинськійобласті
  Код банку отримувача: 803014
  Рахунок: 31118001700240
  Код класифікації: 22012600
  Тариф/розмір плати: за проведеннядержавноїреєстрації прав: 119,00 грн
  Призначення платежу:Державнемито задержавнуреєстрацію права власності на нерухомемайно
  Реквізити за одержаннявитягу з Державного реєструречових прав на нерухомемайно:
  Отримувач: УК у Любешівськомурайоні
  Код отримувача: 37751907
  Банк отримувача: ГУДКСУ у Волинськійобласті
  Код банку отримувача: 803014
  Рахунок: 31317300741240
  Код класифікації: 2012700
  Тариф/розмір плати: 120,00 грн


  ЗакониУкраїни:
  1. Ст. 4, 4.1, 9 та 29 Закону України «Про державнуреєстраціюречових прав на нерухомемайно та їхобтяжень»
  АктиКабінетуМіністрівУкраїни:
  1. Постанова КабінетуМіністрівУкраїнивід 17.10.2013 №868 "Про затвердження Порядку державноїреєстрації прав на нерухомемайно та їхобтяжень і Порядку наданняінформації з Державного реєструречових прав на нерухомемайно"
  Нормативно-правовіакти, на підставіякихстягується плата:
  1. Закон України «Про державнуреєстраціюречових прав на нерухомемайно та їхобтяжень» http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
  2. Декрет КабінетуМіністрівУкраїни «Про державнемито» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/7-93
  3. Постанова КабінетуМіністрівУкраїнивід 21.11.2012 «Про затвердженнярозміру і порядок використання плати за внесеннязмін до записів Державного реєструречових прав на нерухомемайно та наданняінформаціїіззазначеногореєстру» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1204-2012-%D0%BF

  Переглядів 3016
  Розробка: Відділ інформаційних технологій
  апарату Волинської облдержадміністрації
  Інформаційне наповнення:
  Любешівська районна державна адміністрація
  Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Любешівській райдержадміністрації.
  Адреса: 44200, смт.Любешів, вул. Незалежності, 53, ф.30073, т.21184; E-mail: post@lbsadm.gov.ua
  © 2014 lbsadm.gov.ua