16 серпня 2018 ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Діяльність РДА
Відомості про район
Нормативно-правова база
 • Керівництво
 • Влада і громадськість
  Регуляторна політика
  Порядок реєстрації
  Прес-центр
  Інвестиційний довідник
 • Публічна інформація
 • Каталог послуг
  Реформи в Україні
  Центр надання адмін послуг
 • Запобігання проявам корупції
 • Державний реєстр виборців
 • Відділ статистики інформує
 • Соціальний захист населення
 • Оголошення
 • Фінансовий контроль
 • Роз'яснення міністерства юстиції
 • Вивчення громадської думки
 • РДА звітує
 • Децентралізація влади
 • Правове забезпечення
 • Позитивний досвід роботи
 • Генплани населених пунктів
 • Очищення влади
 • Енергоефективність
 • Рішення сільських і селищної рад
 • БЕЗВІЗ
 • ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ
 • Реєстр містобудівних умов
 • АРХІВ НОВИН

  « Серпень 2018 »
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31    

  10-Perelik-Zem-Dil-001

  irc usr search

  Головна>Правила внутрішнього трудового розпорядку райдержадміністрації та графік роботи райдержадміністрації
  Четвер, 01 листопада 2012 10:25

  Правила внутрішнього трудового розпорядку райдержадміністрації та графік роботи райдержадміністрації

  ПРАВИЛА

  ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ПРАЦІВНИКІВ

  ЛЮБЕШІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

   

  І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   

  1.          Відповідно до Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

  Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

  Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

  Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

  2.          Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Любешівської районної державної адміністрації поширюються на працівників райдержадміністрації.

  3.          Метою Правил є забезпечення трудової дисципліни, раціонального використання робочого часу, підвищення якості й продуктивності праці шляхом створення необхідних умов для нормальної високопродуктивної  роботи, свідомого і сумлінного виконання працівниками своїх трудових обов’язків.

  Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного впливу.

  4.          Для державних службовців, які працюють у системі органів державної виконавчої влади правила встановлюються з урахуванням Закону України «Про державну службу». Діяльність працівників ґрунтується на таких основних принципах:

  -              служіння народу України;

  -              демократизму і законності;

  -              гуманізму і соціальної справедливості;

  -              пріоритету прав людини і громадянина;

  -              професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;

  -              персональної відповідальності за виконання службових обов’язків і дисципліни.

  5.          Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються головою райдержадміністрації в межах наданих йому актами законодавства повноважень, а у випадках, передбачених законодавством України, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

  ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

   

  6.          Працівники реалізують своє право на працю шляхом укладання трудового договору в установленому законом порядку.

  Призначення на посади та звільнення з посад працівників здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про державну службу», діючого трудового законодавства.

  7.          Працівники приймаються на роботу за трудовими договорами, на посади державних службовців особи призначаються на конкурсній основі, крім випадків, коли законами України передбачено інше.

  Особи, які вперше призначаються на посаду державного службовця, приймають Присягу державного службовця відповідно до статті 17 Закону України «Про державну службу».

  8.          Під час укладання трудового договору громадяни зобов’язані подати:

  -              паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

  -              трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

  -              диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку;

  -              довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, а також копії цих документів.

  Військовослужбовці, звільнені із Збройних сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних сил колишнього СРСР і Збройних сил держав-учасниць СНД, подають військовий квиток та його копію.

  Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, крім перелічених, зобов’язані подати ще й такі документи:

  -              особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками та фотокарткою розміром 4*6 сантиметрів;

  -              декларацію про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім’ї за попередній рік;

  -              документи про науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації та їх копії;

  -              підписане претендентом попередження про встановлені законодавством України обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням, а також документ про  ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця;

  -              направлення на роботу (для магістрів державного управління і випускників вищих навчальних закладів) у разі, якщо таке направлення видавалось.

  Під час укладання трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.

  9.          Прийом на роботу працівників оформляється розпорядженням голови райдержадміністрації, яке оголошується працівнику під розписку.

  Під час прийняття на державну службу може встановлюватися випробування терміном до шести місяців.

  10.      Під час прийняття на роботу працівника або в разі переведення його в установленому порядку на іншу роботу адміністрація зобов’язана:

  -              роз’яснити працівникові його права й обов’язки та істотні умови праці;

  -              ознайомити працівника з Правилами, Колективним договором та посадовою інструкцією під розписку;

  -              визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

  -              ознайомити працівника щодо техніки безпеки, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці.

  11.     На працівників райдержадміністрації заводяться трудові книжки. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

  Трудові книжки працівників зберігаються як документ суворої звітності в кадровій службі районної державної адміністрації. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на головного спеціаліста відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

  12.     Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством.

  13.     Працівник має право розірвати трудовий договір за своєю ініціативою, попередивши керівника письмово за два тижні. Після закінчення цього строку працівник має право припинити роботу, а адміністрація відповідно до статті 38 КЗпП України не має права затримувати проведення розрахунку та звільнення працівника з роботи. У зв’язку із неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом 1 групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), керівник повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

  14.     Розірвання трудового договору з ініціативи керівника органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством України.

  15.     Крім загальних підстав розірвання трудового договору, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється у разі:

  1)         порушення умов реалізації права на державну службу;

  2)         недотримання пов’язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених статтею 16 Закону України «Про державну службу»;

  3)         досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі;

  4)         виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі;

  1)         відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 17 Закону України «Про державну службу»;

  2)         неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13 Закону України «Про державну службу».

  1.          Припинення трудового договору оформляється розпорядженням голови райдержадміністрації.

  2.          В день звільнення адміністрація зобов’язана видати працівнику його трудову книжку із занесенням до неї записом про звільнення та провести з ним остаточний розрахунок. Записи про звільнення в трудову книжку повинні заноситися в точній відповідності з формулюванням чинного законодавства та з обов’язковим посиланням на відповідну норму закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

  ІІІ. ОСНОВНІ ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

   

  3.          Працівники Любешівської районної державної адміністрації, мають право:

  1)         користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам Конституцією  України та законами України;

  2)         брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

  3)         на повагу особистої гідності, справедливості і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

  4)         вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;

  5)         на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який йому присвоєно, досвіду та стажу роботи;

  6)         на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

  7)         захищати свої законні права та інтереси у вищих державних органах та в судовому порядку.

  Працівники мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

  4.          Працівники зобов’язані:

  1)         дотримуватись Конституції України та інших актів законодавства України;

  2)         не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

  3)         сумлінно виконувати свої службові обов’язки, проявляти ініціативу, творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;

  4)         виконувати свої посадові обов’язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;

  5)         шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;

  6)         забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які йому доручені, використовувались раціонально, ефективно та економно;

  7)         постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;

  8)         своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади чи посадових осіб, розпорядження і вказівки своїх керівників;

  9)         діяти в межах своїх повноважень; у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов’язанийневідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу;

  10)    виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки;

  11)    суворо дотримуватись вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, в кабінетах та у місцях загального користування) райдержадміністрації.

  12)    виконувати розпорядження голови райдержадміністрації  про поїздку у відрядження для виконання доручення поза місцем його основної роботи.

  5.          Коло обов’язків, що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку, довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників.

  IV.           Основні завдання адміністрації

   

  21. Адміністрація зобов’язана:

  1)         під час укладення трудового договору роз’яснити працівникові його права і обов’язки, поінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;

  2)         належним чином організувати працю та забезпечити кожного працівника робочим місцем;

  3)         затвердити чітко визначений обсяг службових повноважень за посадою кожного працівника;

  4)         забезпечити здорові та безпечні умови праці;

  5)         контролювати виконання працівниками вимог законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, застосовувати до порушників дисципліни заходи дисциплінарного впливу;

  6)         неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства про працю, правил з охорони праці;

  7)         виплачувати працівникам заробітну плату регулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів; у разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні. Видавати при виплаті заробітної плати розрахункові листки;

  8)         створювати умови для ефективного використання робочого часу, підтримувати і розвивати ініціативу та активність працівників;

  9)         забороняється приховувати факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров’я і безпеці працівників.

  V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ. ЧАС ВІДПОЧИНКУ

  22. Нормальна тривалість робочого часу працівників районної державної адміністрації не може перевищувати 40 годин на тиждень. Встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – субота та неділя.

  Робочі дні тривають: з понеділка по четвер з 8 до 17 годин 15 хвилин, у п’ятницю – з 8 години до 16 години.

  Напередодні святкових та неробочих днів, що визначені статтею 73 КЗпП України, тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

  Час початку робочого дня районної державної адміністрації може змінюватися головою райдержадміністрації в установленому порядку.

  23. Працівникам надається щодня перерва для відпочинку та харчування з 13 до 14 години. Перерва не включається в робочий час.

  Працівники використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатися з місць роботи.

  Робота у святкові, неробочі та вихідні дні компенсується відповідно до чинного законодавства.

  Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи  державні службовці зобов’язані за розпорядженням керівника з’являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, за  які компенсується відповідно до чинного законодавства України.

  24. Працівникам надаються відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства.

  Працівникам – державним службовцям надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку. У разі наявності стажу державної служби понад 10 років державному службовцю надається щорічна додаткова оплачувана відпустка за вислугу років на державній службі тривалістю до 15 календарних днів у порядку, встановленому законодавством.

  Працівникам надаються також інші щорічні додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства.

  25. Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується керівником на кожен календарний рік не пізніше 15 січня.

  Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності районної державної адміністрації та особистих інтересів працівників і можливості їх відпочинку.

  Графік доводиться до відома всіх працівників.

  26. Надання відпусток працівникам оформляється розпорядженням голови райдержадміністрації.

  27. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

  28. За рішенням голови районної державної адміністрації державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

  Відкликання із щорічної відпустки інших категорій працівників допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства.

  У разі відкликання працівника зі щорічної відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

  29. Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням.

  VІ. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

   

  30. За зразкове виконання своїх службових обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці й інші досягнення в роботі можутьзастосовуватись такі заохочення:

  - оголошення подяки;

  - встановлення надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи;

  - преміювання;

  - нагородження почесною грамотою.

  Державним службовцям за сумлінну безперервну працю, зразкове виконання службових обов’язків видається грошова винагорода в розмірі та порядку, щовстановлюються Кабінетом Міністрів України .

  За особливі заслуги державні службовці представляються до державних нагород та присвоєння почесних звань.

  VII. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

   

  31. За порушення трудової дисципліни, цих правил до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

  - догана;

  - звільнення.

  Звільнення як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно до пунктів  3,4,7,8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України.

  До державних службовців за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень пов’язаних із проходженням державної служби, а також за вчинок, який ганьбить його як державного службовця можуть застосовуватись і такі заходи дисциплінарного впливу:

  - попередження про неповну службову відповідність;

  - затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або призначенні на вищу посаду.

  32.              Дисциплінарні стягнення застосовуються за рішенням голови райдержадміністрації та оформляються розпорядженням, яке оголошується працівникові під розписку.

  33.              Державні службовці, які здійснюють керівництво іншими державними службовцями або контролюють їх роботу, зобов’язані вживати заходів щодо дотримання ними правил, загальних правил поведінки державного службовця та чинного законодавства України в межах своїх повноважень та відповідно до законодавства.

  34.              До застосування дисциплінарного стягнення керівник повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. У разі відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

  35.              Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

  Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

  За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.

  36.              Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

  Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

  Переглядів 1023 Останнє редагування П'ятниця, 04 квітня 2014 18:38
  Розробка: Відділ інформаційних технологій
  апарату Волинської облдержадміністрації
  Інформаційне наповнення:
  Любешівська районна державна адміністрація
  Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Любешівській райдержадміністрації.
  Адреса: 44200, смт.Любешів, вул. Незалежності, 53, ф.30073, т.21184; E-mail: post@lbsadm.gov.ua
  © 2014 lbsadm.gov.ua