Залаззівська СІЛЬСЬКА РАДА

ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 07.02.2014р.№ 30/3

      село Залаззя

 

Про сільський бюджет на 2014 рік

      

             Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», статті 77 Бюджетного Кодексу України, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1.Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2014 рік в сумі 410337 гривень, у тому числі обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі – 197868 гривень, субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі – 32869 гривні.

     Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 331988 гривень, спеціального фонду бюджету в сумі78349 гривень,  в т.чюджет розвитку в сумі-26352 гривень (додаток №1).

 

   2.Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2013 рік в сумі410337 гривень, в тому числі обсяг видатків загального фонду сільського

бюджету в сумі331988 гривень та видатків спеціального фонду бюджету –78349 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів / додатки № 2 / та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).

 

   3.Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів сільського бюджету на 2014 рік в сумі2000 гривень.

 

   4.Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України дозволити сільському голові в міжсесійний період приймати розпорядження про внесення змін до дохідної і видаткової частини сільського бюджету на 2014 рік в разі надходження додаткових трансфертів з послідуючим розглядом і затвердженням цих розпоряджень на чергових сесіях сільської ради.

 

 

   5. Затвердити згідно з додатком №4 до цього рішення перелік об,єктів,фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

 

   6.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

-          оплата праці  / код 2110 /;

-          нарахування на оплату праці / код 2120 /;

-    медикаменти та перев’язувальні матеріали /код 2220/;

-          продукти харчування / код 2230 /;

-          оплата комунальних послуг та енергоносіїв /код 2270 /;

-          соціальне забезпечення- / код 2700/;

                  -     поточні трансферти органам державного управління інших рівнів /код 2620/

 

 7.Затвердити у складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм на загальну суму  6500 гривень /додаток № 5/.

 Установити, що в 2014 році використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються сільською радою. Сільській раді затвердити перелік програм, по яких встановлюються порядки використання коштів сільського бюджету.

   8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді   укладати з управлінням Державної казначейської служби України у Любешівському районі Волинської області договори на одержання позик на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету повžязаних із забезпеченням захисту статей видатків загального фонду  в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

      -укладати договори з Любешівською райдержадміністрацією Волинської області, щодо отримання середньострокових позик на суму невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів сільського  бюджету визначених у Законі України « Про державний бюджет України на 2014 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

 

   9.Сільській раді забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

10.Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Сільський голова                                               М. О Лавринюк

 

Додаток №1

до рішення сільської ради

від  07. 02.2014 р. № 30/3

Показники доходів сільського бюджету на 2014 рік

(грн.)

 

 

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

 

10000000

Податкові надходження

132820

26352

26352

159172

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

99290

 

 

99290

11010000

Податок на доходи  фізичних осіб

99290

 

 

99290

11010100

 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами,  із доходів платника податку у вигляді заробітної плати                                                                                          

99290

 

 

99290

 

13000000

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

28010

 

 

28010

13010000

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

10000

 

 

10000

13010200

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

10000

 

 

10000

13050000

Плата за землю

18010

 

 

18010

13050100

Земельний податок з юридичних осіб

595

 

 

595

13050200

 

Орендна плата з юридичних осіб

 

10550

 

 

10550

13050300

 

Земельний податок з фізичних осіб

 

2000

 

 

2000

13050500

Орендна плата з фізичних осіб

4865

 

 

4865

 

18000000

 

Місцеві податки і збори

5520

26352

26352

31872

18040000

Збір за провадження   деяких видів  підприємницької діяльності                                                                                   

5520

 

 

5520

18040100

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений  фізичними особами

4140

 

 

4140

18040200

Збір за провадження торговельної діяльності  (роздрібна торгівля),сплачений юридичними особами

1380

 

 

1380

18050000

Єдиний податок

 

26352

26352

26352

18050400

 Єдиний податок з фізичних осіб

 

26352

26352

26352

 

 

 

 

 

 

20000000

Неподаткові надходження

1300

19128

 

20428

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

1000

 

 

1000

21080000

Інші надходження

1000

 

 

1000

21081100

 Адміністративні штрафи  та інші санкції

1000

 

 

1000

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності та побічного продажу

300

 

 

300

22090000

Державне мито

300

 

 

300

22090100

Державне мито,що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі  за оформлення документів на  спадщину  і дарування

300

 

 

300

25000000

Власні надходження бюджетних установ

 

19128

 

19128

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

 

19128

 

19128

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

 

15000

 

15000

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

 

4128

 

4128

 

Разом власних доходів

134120

45480

26352

179600

40000000

Офіційні трансферти    

197868

32869

 

230737

41000000

Від органів державного управління

197868

32869

 

230737

41020000

Дотації 

197868

 

 

197868

41020300

Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів

 

197868

 

 

 

 

 

197868

41030000

Субвенції

 

32869

 

32869

 

41034403

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

 

32869

 

32869

 

 

Всього доходів

331988

78349

26352

410337

 

Додаток №2

до рішення  сільської  ради

від  07.02.2014р.   №30/3

Видатки  сільського   бюджету на   2014  рік

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

(грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

 

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 

Разом

 

 

 

Всього

з  них

 

Всього

 

 

 

споживання

з  них

розвитку

з  них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

010000

Державне управління

176631

127582

3600

4128

4128

 

 

 

 

 

180759

010116

Органи місцевого   самоврядування

176631

127582

3600

4128

4128

 

 

 

 

 

180759

070000

Освіта

51637

35120

238

 

 

 

 

 

 

 

51637

070101

Дошкільні заклади   освіти

51637

35120

238

 

 

 

 

 

 

 

51637

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2700

090412

Iншi видатки на соціальний захист населення

2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2700

100203

 Благоустрій міст, сіл. селищ

3800

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

3800

110000

 Культура і мистецтво

97220

51035

1662

15000

15000

 

 

 

 

 

112220

110204

 

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

97220

51035

1662

15000

15000

 

 

 

 

 

112220

150000

Будівництво

 

 

 

26352

 

 

 

26352

26352

 

26352

     150101

Капітальні   вкладення

 

 

 

26352

 

 

 

26352

26352

 

26352

170703

Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

 

 

 

32869

10520

 

 

22349

 

 

32869

 

Всього видатків

331988

213737

7500

78349

29648

 

 

48701

26352

 

410337

 
 
Додаток №3

до рішення  сільської ради

від 07.02.2014 року  № 30/3

Розподіл видатків  сільського бюджету   на 2014 рік  за головними  розпорядниками коштів

 

Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

 

 

 

Всього

з  них

 

Всього

 

 

 

споживання

з  них

розвитку

з  них

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

01

Залаззівська сільська рада

176631

127582

3600

4128

4128

 

 

 

 

 

180759

010116

Органи місцевого   самоврядування

176631

127582

3600

4128

4128

 

 

 

 

 

180759

070101

Дошкільні заклади   освіти

51637

35120

238

 

 

 

 

 

 

 

51637

090412

Iншi видатки на соціальний захист населення

2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2700

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

3800

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

3800

110204

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

97220

51035

1662

15000

15000

 

 

 

 

 

112220

150101

Капітальні   вкладення

 

 

 

26352

 

 

 

26352

26352

 

26352

170703

Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

 

 

 

 

32869

10520

 

 

22349

 

 

32869

 

Разом

331988

213737

7500

78349

29648

 

 

48701

26352

 

410337

 

Додаток №4

до рішення  сільської  ради

від 07.02..2014р.№ 30/3

 Перелік об’єктів, видатки на які у   2014 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

 

(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації; тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва (інших капітальних видатків)

Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки

 Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом

видатків на поточний рік

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

01

Залаззівська  сільська рада

 

26352

 

26352

26352

150101

Капітальні вкладення

 

26352

 

26352

26352

3142

 

Реконструкція  вуличного освітлення ( вул..Малієвського,Мирна)

26352

 

26352

26352

 

Всього

 

26352

 

26352

26352

 

Додаток №5

до рішення  сільської ради

від  07.02.2014 р. № 30/3

 

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

 сільського бюджету  у 2014 році

 

      (грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

01

 

090412

Залаззівська сільська рада

 

Інші видатки на соціальний захист населення

Програма соціального захисту населення на території Залаззівської сільської ради на 2014 рік

2700

 

 

2700

01

100203

Залаззівська сільська рада

Благоустрій населених пунктів

Програма благоустрою населених пунктів

3800

 

 

3800

 

 

 

Всього

 

6500

 

 

6500