ЛЮБ’ЯЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

від  05 лютого  2014 року №38/1

            село Люб’язь

 

Про сільський бюджет на 2014 рік

            Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та ст.77 Бюджетного Кодексу України сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2014 рік у сумі 313767 гривень, у тому числі обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету у сумі 95645 гривень, додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів в сумі 29319 гривень, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 16315 гривень.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 239044 гривень, спеціального фонду бюджету 74723 гривень (додаток №1).

2.Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2014 рік у сумі 313767 гривень, в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 239044 гривень та видатків спеціального фонду бюджету - 74723 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (додаток № 2) за головними розпорядниками коштів (додаток № 3) .

3.Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів сільського бюджету на 2014 рік у сумі 500 гривень.

4.Затвердити згідно з додатком №4 до цього рішення перелік об’єктів, фінансування  яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

5.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

·  оплата праці (код 2110);

·  нарахування на оплату праці (код 2120);

·  продукти харчування (2230);

·  оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

·  соціальне забезпечення (код 2700).

6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію регіональних  програм на суму  120 грн. (додаток № 5).

7.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного Кодексу України надати право сільській раді:

- укладати з управлінням Державної казначейської служби України у Любешівському  районі Волинської області договори на одержання позик на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених статей видатків загального фонду в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

- укладати договори з Любешівською районною державною адміністрацією Волинської області, щодо отримання середньострокової позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика  доходів місцевих бюджетів визначених у Законі України «Про державний бюджет України на 2014 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

 

 

8.Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України дозволити сільському голові в міжсесійний період приймати розпорядження про внесення змін до доходної та видаткової частини сільського бюджету на 2014 рік у разі надходжень додаткових трансфертів з послідуючим розглядом і затвердженням цих розпоряджень на чергових сесіях сільської ради.

9.Сільській раді забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;  проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Додатки №1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Сільський голова                                                                                        Б.Шубич

 

 

Додаток № 1

до рішення сесії сільської ради

від    05.02.2014.№ 38 /1 

Доходи сільського бюджету на 2014 рік

 

Коди

Найменування доходів

Загальний

фонд

 Спец.фонд 

Разом

Разом

Бюджет

розвитку

 

10000000

Податкові надходження

113502

25008

24888

138510

11000000

Податки на доходи,податки на прибуток , податок на збільшення

ринкової вартості

70400

-

-

70400

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

70400

-

-

70400

13000000

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

37246

-

-

37246

13010000

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

2600

-

-

2600

13010200

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

2600

-

-

2600

13050000

Плата за землю

34646

-

-

34646

13050100

Земельний податок з юридичних осіб

780

-

-

780

13050200

Орендна плата з юридичних осіб

 

13307

-

-

13307

13050300

Земельний податок з фізичних осіб

2566

-

-

2566

13050500

Орендна плата з фізичних осіб

17993

-

-

17993

 

18000000

 

Місцеві податки і збори

5856

24888

24888

30744

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

5856

-

-

5856

18040100

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачена фізичними особами

2928

-

-

2928

18040200

Збір  за провадження  торговельної діяльності (роздрібна торгівля) сплачена юридичними особами

1464

-

-

1464

18040600

Збір  за провадження  торговельної діяльності (ресторанне господарство) сплачений фізичними особами

 

1464

-

-

1464

18050000

Єдиний податок

-

24888

24888

24888

18050400

Єдиний податок  з фізичних

осіб

-

24888

24888

24888

19000000

Інші податки та збори

-

120

-

120

19010000

Екологічний податок

-

120

-

120

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

-

112

-

112

19010300

Надходження від розміщення відходів успеціально відведених  для цього місцях чи об»єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

-

8

-

8

20000000

Неподаткові надходження

578

32845

-

33423

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

255

-

-

255

22000000

Адміністративні збори та

Платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

323

-

-

323

22090000

Державне мито

323

-

-

323

22090100

Держмито що сплачено за місцем розгляду та оформ-

лення документів, у тому числі за оформл.докум. на спадщину і дарування

323

-

-

323

25000000

Власні надходження бюджетних установ

-

32845

-

28200

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

-

32845

-

32845

25010100

Плата за послуги ,що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

-

16000

-

16000

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

-

16845

-

16845

50000000

Цільові фонди

-

555

-

555

50110000

 

Цільові фонди утворені Верховною радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

-

555

-

555

 

Всього

114080

58408

24888

172488

40000000

Офіційні трансферти

124964

16315

-

141279

41000000

Від органів державного управління

124964

16315

-

141279

41020000

Дотації

124964

-

-

124964

41020300

Дотації вирівнювання що одержуються з районних,та міських (міст Києва і Севастополя , міст республікансь кого і обласного значення ) бюджетів

95645

-

-

95645

41020603

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

29319

 

 

29319

41030000

Субвенції

-

16315

-

16315

41034403

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

-

16315

-

16315

 

Разом доходів :

 

239044

74723

24888

313767

 

 
Додаток №2

до рішення  сільської ради

від  05.02.12 №  38/1

Видатки сільського бюджету на  2014  рік

за тимчасовою класифікацією  та кредитування місцевих бюджетів

                                                                                                                                                                                                                 грн

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

 

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 

РАЗОМ

 

 

 

Всього

з  них:

 

Всього

 

 

споживання

з  них:

розвитку

з  них:

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

 

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

010000

Державне управління

158146

116028

 

16845

16845

 

4300

 

 

 

174991

010116

Органи місцевого самоврядування

158146

116028

 

16845

16845

 

4300

 

 

 

174991

070000

Освіта

33077

22588

 

 

 

 

 

 

 

 

33077

070101

Дошкільні заклади освіти

33077

22588

 

 

 

 

 

 

 

 

33077

110000

Культура і мистецтво

47821

35085

 

16000

16000

 

3940

 

 

 

63821

110204

Палаци,будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу

47821

35085

 

16000

16000

 

3940

 

 

 

63821

150000

Будівництво

 

 

 

24888

 

 

 

24888

24888

 

24888

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

 

20033

 

 

 

20033

20033

 

20033

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

 

 

 

4855

 

 

 

4855

4855

 

4855

170000

Транспорт,дорожнє господарство,

зв′язок,телекомунікації та інформатика

 

 

 

16315

5222

 

 

11093

 

 

16315

170703

Видатки на проведення робіт, пов′язаних із будівництвом,реконструкцією,ремонтом та утриманням автомобільних доріг

 

 

 

16315

5222

 

 

11093

 

 

16315

240000

Цільові фонди

 

 

 

675

675

 

 

 

 

 

675

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

120

120

 

 

 

 

 

120

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої

влади

 

 

 

555

555

 

 

 

 

 

555

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

239044

173701

 

74723

38742

 

8240

35981

24888

 

313767

 
Додаток №3

до рішення  сільської ради

від  05.02.14  № 38/1

Розподіл видатків  сільського бюджету на  2014  рік

за головними розпорядниками коштів

                                                                                                                  грн.

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

Назва головного розпорядника коштів 

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 

Разом

 

 

 

Всього

з  них

 

Всього

 

 

 

споживання

з  них

розвитку

з  них

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

01

Люб″язівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування

158146

116028

 

16845

16845

 

4300

 

 

 

174991

 

070101

Дошкільні заклади освіти

33077

22588

 

 

 

 

 

 

 

 

33077

 

110204

Палаци,будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу

47821

35085

 

16000

16000

 

3940

 

 

 

63821

 

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

 

20033

 

 

 

20033

20033

 

20033

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

 

 

 

4855

 

 

 

4855

4855

 

4855

170703

Видатки на проведення робіт, пов′язаних із будівницт

вом,реконструкцією,

ремонтом таутриманням автомобільних доріг

 

 

 

16315

5222

 

 

11093

 

 

16315

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

120

120

 

 

 

 

 

120

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

555

555

 

 

 

 

 

555

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

239044

173701

 

74723

38742

 

8240

35981

24888

 

313767

 

 

Додаток №4

до рішення сесії сільської ради

від 05 лютого 2014року № 38/1

 

Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

 сільського  бюджету у 2014 році

 

КВК

 

Назва головного розпорядника коштів,

найменування КТКВ

             Загальний фонд

              

Спеціальний фонд

        Разом

КТКВ

 

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

          Сума

01

Люб′язівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

240601

 

 

 

Програма охорони  навколишнього середовища

120,00

120,00

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

120,00

120,00

 

 

Додаток №5

до рішення сесії сільської ради

від  05 лютого 2014 року №38/1

 

Перелік об'єктів, видатки на які у 2014 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

 

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного

розпорядника коштів

 

Назва об*єктів відповідно до

проектно-кошторисної документації; тощо

 

Загальний обсяг фінансування будівництва

 

Відсоток завершеності будівництва об*єктів на майбутні роки

 

 

Всього видатків на  завершення будівництва об*єктів на майбутні роки

 

 

Всього видатків на поточний рік

Код  тимчасової  класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

01

Люб′язівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150101

Капітальні вкладення

 

24888

 

 

24888

3122

Капітальне будівництво(придбання) інших об’єктів

Будівництво центру розвитку і дозвілля громади сюб*язь

20033

 

 

20033

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосуванн

 

 

 

 

 

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

Схема землеустрою і техніко-економічне обґрунтування використання  та охорони земель за межами населених пунктів Люб’язівської с/р

4855

 

 

4855

 

ВСЬОГО

 

 

 

24888

 

 

24888

 

 

Секретар сільської ради                                                                   Н.Іванісік