ВЕЛИКОКУРІНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шосте скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 05 лютого  2014 року №29/1

селикий Курінь

 

Про сільський бюджет на 2014 рік

Відповідно до п.23 ч.1 ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та  ст..77 Бюджетного кодексу                                                                                                                                   України   сільська рада   ВИРІШИЛА:

1.Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2014 рік у сумі -1147209грн. в тому числі обсяг дотації вирівнювання з районного бюджету в сумі - 904103грн., субвенції з державного бюджету у сумі-19741грн.субвенція з районного бюджету в сумі 62000грн.

 

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі-1100908грн.,спеціального фонду бюджету –46301 грн. в тому числі бюджету розвитку - 20210грн.(додаток№1)

2.Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2014 рік у сумі-1147209грн.,у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі-1100908грн. та видатків спеціального фонду бюджету -46301грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток№2) та головними розпорядниками коштів(додаток№3).

3.Установити розмір оборотного касового залишку коштів сільського бюджету у сумі-500 грн.

4.Відповідно до ст..23 Бюджетного кодексу України дозволити сільському голові в міжсесійний період приймати розпорядження про внесення змін до дохідної та видаткової частини сільського бюджету на 2014 рік в разі надходження додаткових трансфертів з послідуючим розглядом і затвердження цих розпоряджень на чергових сесіях сільської ради.

5.Затвердити згідно з додатком 4 до цього рішення перелік об’єктів,фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

6.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою :

- оплата праці (код 2110);

- нарахування на оплату праці( код 2120);

- медикаменти та перев’язувальні матеріали( код 2220);

- продукти  харчування( код 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв(код 2270);

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів(код 2620);

- соціальне забезпечення (код2700)

7.Затвердити у складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних  програм  на загальну суму 4800 грн.( додатком № 5).

8.Відповідно до ст43 ст..73  Бюджетного кодексу України  надати право сільській раді у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України:

укладати з управлінням Державної казначейської служби  України в Любешівському районі Волинської області договори на одержання позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету ,пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду,в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обовязковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

Укладати договір з Любешівською РДА щодо отримання середньострокових позик на суму невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів сільського бюджету визначених у Законі України «Про державний бюджет на 2014 рік» за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

9.Сільській раді забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановленого законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,проведення розрахунків за електричну та теплову енергію,водопостачання,водовідведення,природний газ та послуги звязку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань

10.Додатки 1-5 до цього рішення є його невідємною частиною.

 

Сільський голова                                                 В.М.Шмаль

 

Н.Й.Зімич

Додаток  № 1

рішення сільської ради № 29/1

від 05.02.2013 року

Доходи  сільського бюджету на 2014  рік                                                                       грн.

 

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

 

10000000

Податкові надходження

131799

20210

20210

152009

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

131799

 

 

131799

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

71403

 

 

71403

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

69903

 

 

69903

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

1000

 

 

1000

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

500

 

 

500

13000000

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

54576

 

 

54576

13010000

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

8000

 

 

8000

13010200

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів ( крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування )

8000

 

 

8000

13050000

Плата за землю

46576

 

 

46576

13050100

Земельний податок з юридичних осіб

380

 

 

380

13050200

Орендна плата з юридичних осіб

26000

 

 

26000

13050300

Земельний податок з фізичних осіб

2490

 

 

2490

13050500

Орендна плата з фізичних осіб

17706

 

 

17706

18000000

Місцеві податки і збори

5800

 

 

5800

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

5800

 

 

5800

18040100

Збір за провадження торговельної діяльності ( роздрібна торгівля ), сплачений фізичними особами

4300

 

 

4300

18040200

Збір за провадження торговельної діяльності ( роздрібна торгівля ), сплачений юридичними особами

1500

 

 

1500

18050000

Єдиний податок

 

20210

20210

20210

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

 

20210

20210

20210

19000000

Інші податки та збори

20

 

 

20

19040000

Фіксований сільськогосподарський податок

20

 

 

20

19040100

Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року

20

 

 

20

20000000

Неподаткові надходження

3006

6200

 

9206

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

2956

 

 

2956

21080000

Інші надходження

2956

 

 

2956

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

2956

 

 

2956

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

50

 

 

50

22090000

Державне мито

50

 

 

50

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

50

 

 

50

24000000

Інші неподаткові надходження

 

200

 

500

24060000

Інші надходження

 

200

 

500

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

 

200

 

500

25000000

Власні надходження бюджетних установ

 

6000

 

8 700

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

 

6000

 

8 700

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

 

6000

 

5 500

50000000

Цільові фонди

 

150

 

3 500

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 

 

150

 

3 500

 

Разом  доходів

134805

26560

20210

161365

40000000

Офіційні трансферти

966103

19741

 

985844

41000000

Від органів державного управління

966103

19741

 

985844

41020000

Дотації

904103

 

 

904103

41020300

Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських ( міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення ) бюджетів

904103

 

 

904103

41030000

Субвенції

62000

19741

 

81741

41034403

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

 

19741

 

19741

41035003

Інші субвенції

62000

 

 

62000

 

Всього доходів

1100908

46301

20210

1147209

 

Додаток  № 2

рішення сільської ради № 29/1

від 05.02.2013 року

Видатки сільського бюджету  на 2014  рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів 

грн.

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 

Всього

           з них:

Всього

споживання

з них:

 

 

розвитку

з них:

 

 

Разом

оплата праці

комунальні

послуги та  енерго-носії

оплата

праці

комунальні послуги

та енергоносії

бюджет розвитку

з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

010000

Державне управління

178290

119060

2543

 

 

 

 

 

 

 

178290

010116

Органи місцевого самоврядування

178290

119060

2543

 

 

 

 

 

 

 

178290

070000

Освіта

859590

417422

149815

11500

 

 

 

11500

11500

 

871090

070101

Дошкільні  заклади освіти

859590

417422

149815

11500

 

 

 

11500

11500

 

871090

100000

Житлово-комунальне господарство

1000

609

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

100203

Благоустрій містіл,селищ

1000

609

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

110000

Культура  і мистецтво

62028

45125

522

6000

6000

 

 

 

 

 

68028

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

62028

45125

522

6000

6000

 

 

 

 

 

68028

150000

Будівництво 

 

 

 

8710

 

 

 

8710

8710

 

8710

150101

Капітальні вкладення 

 

 

 

4110

 

 

 

4110

4110

 

4110

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

 

 

 

4600

 

 

 

4600

4600

 

4600

170000

Транспорт, дорожнє господарст-

во, зв’язок, телекомунікації та інформатика

 

 

 

19741

6319

 

 

13422

 

 

19741

170703

Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

 

 

 

19741

6319

 

 

13422

 

 

19741

240000

Цільові фонди

 

 

 

350

350

 

 

 

 

 

350

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

200

200

 

 

 

 

 

200

240900 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 

 

 

 

150

150

 

 

 

 

 

150

 

РАЗОМ

1100908

582216

152880

46301

12669

 

 

33632

20210

 

1147209

 

Додаток  № 3

рішення сільської ради № 29/1

від 05.02.2013 року

Розподіл видатків сільського бюджету  на 2014  рік за головними розпорядниками коштів

грн.

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 

Всього

           з них:

Всього

споживання

з них:

 

 

розвитку

з них:

 

 

Разом

оплата праці

комунальні

послуги та  енерго-носії

оплата

праці

комунальні послуги

та енергоносії

бюджет розвитку

З них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

01

СІЛЬСЬКА РАДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010000

Державне управління

178290

119060

2543

 

 

 

 

 

 

 

178290

010116

Органи місцевого самоврядування

178290

119060

2543

 

 

 

 

 

 

 

178290

070000

Освіта

859590

417422

149815

11500

 

 

 

11500

11500

 

871090

070101

Дошкільний заклад сроходи

335154

145722

123975

11500

 

 

 

11500

11500

 

346654

070101

Дошкільний заклад с.В.Курінь

524436

271700

25840

 

 

 

 

 

 

 

524436

100000

Житлово-комунальне господарство

1000

609

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

100203

Благоустрій містіл,селищ

1000

609

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

110000

Культура  і мистецтво

62028

45125

522

6000

6000

 

 

 

 

 

68028

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу сроходи 

26583

19335

222

2400

2400

 

 

 

 

 

28983

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу с.В.Курінь

35445

25790

300

3600

3600

 

 

 

 

 

39045

150000

Будівництво 

 

 

 

8710

 

 

 

8710

8710

 

8710

150101

Капітальні вкладення 

 

 

 

4110

 

 

 

4110

4110

 

4110

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

 

 

 

4600

 

 

 

4600

4600

 

4600

170000

Транспорт, дорожнє господарст-

во, зв’язок, телекомунікації та інформатика

 

 

 

19741

6319

 

 

13422

 

 

19741

170703

Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

 

 

 

19741

6319

 

 

13422

 

 

19741

240000

Цільові фонди

 

 

 

350

350

 

 

 

 

 

350

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

200

200

 

 

 

 

 

200

240900 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 

 

 

 

150

150

 

 

 

 

 

150

 

РАЗОМ

1100908

582216

152880

46301

12669

 

 

33632

20210

 

1147209

 

Додаток     4

до рішення  сільської ради № 29/1

від   05.02.2014 року

 

Перелік об’єктів, видатки на які у 2014  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

 (грн.)

 

КВК

Назва головного розпорядника коштів

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації; тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва  (інших капітальних видатків )

Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки

 Всього видатків на завершення будівництва, освоєння об’єктів на майбутні роки

Разом

видатків на поточний рік

КТКВ

КТКВ

01

 

Сільська рада

 

 

 

 

 

070101

Дошкільні заклади освіти

 

11500

 

11500

11500

3110

Капітальні видатки

 

11500

 

11500

11500

150101

 

Капітальні вкладення

 

4110

 

4110

4110

3132

Капітальний ремонт інших об’єктів

Капітальний ремонт  приміщення сільського клубу села Великий Курінь

4110

 

4110

4110

150202

Розробки схем та проектних рішень масового застосування

 

4600

 

4600

4600

 

Дослідження розробки,окремі заходи розвитку по реалізації державних(регіональних)програм

Розробки схем та проектних рішень масового застосування

4600

 

4600

4600

 

Всього

 

20210

 

20210

20210

 

Додаток   № 5

до рішення  сільської ради № 29/1

від   05.02.2014 року

 

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

сільського бюджету  у 2014  році

      (грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

01

 

Сільська рада

 

 

 

 

 

100203

Благоустрій міст,сіл та селищ

Благоустрій населених пунктів

1000

 

 

1000

150202

Розробки схем та проектних рішень масового застосування

 

 

Розвиток земельних відносин на території сільської ради на 2011-2016 роки

4600

4600

2281

Дослідження розробки,окремі заходи розвитку по реалізації державних(регіональних)програм

 

 

 

4600

4600

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

Програма по охороні навколишнього середовища на території сільської ради

200

200

2282

Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм,не внесені до заходів розвитку

 

 

 

200

200

 

Всього

 

1000

 

4800

5800

 

Секретар сільської ради                                                                 Н.І.Оласюк