ВЕЛИКОГЛУШАНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ

ВОЛИНСЬКОЇ    ОБЛАСТІ

Рішення

від 10 .02.2014р. № 25/2

село Велика Глуша

“Про сільський бюджет на 2014 рік “

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 77 Бюджетного кодексу України

Великоглушанська сільська рада

 ВИРІШИЛА :

 

1.Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2014 рік в сумі     1204208,00 грн. в т.ч. обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 848368,00грн.,  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво , реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 46495,00 грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 1046713,00 грн., спеціального фонду бюджету 157495,00 грн. (додаток № 1)

2. Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2014 рік у сумі    1204208,00     грн., у тому числі обсяг видатків загального  фонду сільського бюджету у сумі 1046713,00грн. , та видатків  спеціального фонду бюджету  у сумі 157495,00 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів ( додаток 2 ) та головними розпорядниками коштів  ( додаток № 3 )

3. Установити розмір оборотного  касового залишку бюджетних коштів сільського бюджету на 2014 рік в сумі   4100 грн.

4. Затвердити згідно з додатком  № 4 до цього рішення перелік об’єктів фінансування яких буде здійснено  за рахунок коштів бюджету розвитку .

5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою :

- оплата праці  ( код 2110)

- нарахування на оплату праці    ( код 2120)

- медикаменти та перев’язувальні матеріали (код 2220)

- продукти харчування ( код 2230)

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2270 )

- соціальне забезпечення ( код 2700 )

 

6.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію  регіональних  програм на загальну суму 4000,00 грн.

(додаток № 5).

Установити , що у 2014 році використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних программ здійснюється за порядками, що затверджуються сільською радою. Сільській раді затвердити перелік программ по яких встановлюються порядки використання коштів сільського бюджету.

7. Відповідно до ст. 23 Бюджетного кодексу України дозволити сільському голові в міжсесійний період у разі надходження додаткових трансфертів  приймати розпорядження про внесення змін до дохідної і видаткової частини сільського бюджету на 2014 рік  з послідуючим розглядом і затвердженням цих розпоряджень на чергових сесіях сільської ради.

8.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України     надати право сільській раді

-  укладати з управлінням Державної  казначейської служби України у  Любешівському районі Волинської області  договори на одержання позичок на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, повязаних із забезпеченням захищених статей видатків загального фонду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на умовах повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами;

- укладати договори з Любешівською райдержадміністрацією Волинської області , щодо отримання середньострокової  позики  на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих  бюджетів  визначених у Законі України « Про Державний бюджет України на 2014 рік ».

9. Сільській раді  забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати ; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги звязку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних  бюджетних асигнувань.

 

10 Додатки № 1- 5 до цього рішення є його  невід’ємною частиною .

 

Сільський голова                                  М.М.Фурдик

 

Виконавець Камельчук Н.Й.

Тел. 9-48-21

 

ДОДАТОК № 1

До рішення сільської ради № 26/2

Від __10.02.2014    _року.

 

Доходи  місцевого  бюджету сільської ради на 2014 рік.

 

Коди

Наменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

У т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

 

5

10000000

Податкові надходження

196575

85000

85000

281575

11000000

Податок на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості.

139390

 

 

139390

11010000

Податок на доходи  фізичних осіб

139390

 

 

139390

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати.

139090

 

 

139090

11010500

Податок на доходи  фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

300

 

 

300

13000000

Збори  та плата за спеціальне використання природних ресурсів

52760

 

 

52760

13010200

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів  в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування).

16000

 

 

16000

13050000

Плата за землю

36760

 

 

36760

13050100

Земельний податок з юридичних осіб

2766

 

 

2766

13050200

Орендна плата з юридичних осіб

14609

 

 

14609

13050300

Земельний податок з фізичних осіб

998

 

 

998

13050500

Орендна плата з  фізичних осіб

18387

 

 

18387

18000000

Місцеві   податки і збори             

4425

 

 

4425

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

4425

 

 

4425

18040100

Збір за провадження торговельної діяльності

(роздрібна торгівля ), сплачений фізичними особами. 

1497

 

 

1497

18040200

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля ), сплачений юр. особами

2928

 

 

2928

18050000

Єдиний податок

 

85000

 

85000

18050300

Єдиний податок з  юридичних осіб

 

38000

 

38000

18050400

 Єдиний податок з фізичних осіб

 

47000

 

47000

20000000

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

1770

26000

 

27770

22000000

Адміністративні збори та платежі , доходи від некомерційної господарської діяльності

270

 

 

270

22090000

Державне мито

270

 

 

270

22090100

Держмито що сплачується за місцем розгляду  та оформленням документів у т.ч. за  оформлення док. На спадщину і дарування.

270

 

 

270

21080000

 Інші надходження

1500

 

 

1500

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

1500

 

 

1500

24000000

Інші неподаткові надходження

 

2000

 

2000

24060000

Інші надходження

 

2000

 

2000

24062100

Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

 

2000

 

2000

25000000

Власні надходження  бюджетних установ

 

 

24000

 

24000

25010000

Надходження від плати за послуги , що надаються бюджетними установами згідно із законодавством .

 

24000

 

24000

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

 

18000

 

18000

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

 

6000

 

6000

 

Всього власних надходжень

198345

111000

85000

309345

40000000

Офіційні трансферти

848368

46495

 

894863

41000000

Офіційні трансферти від органів держ. Управління

848368

46495

 

894863

41020000

Дотації

848368

 

 

848368

41020300

Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських бюджетів

848368

 

 

848368

41030000

Субвенції

 

46495

 

46495

41034400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво , реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

 

46495

 

46495

 

РАЗОМ ДОХОДІВ:

1046713

157495

85000

1204208

 

Додаток № 2

до рішення сільської ради

від 10.02.2014року   26/2

видатки  сільського бюджету на 2014 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код голов

ного  роз-порядника кош

тів 

 

 

Назва головного розпорядника

коштів

Назва підрозділу бюджетної класифікації

 

 

Видатки загального фонду

 

Видатки спеціального фонду

 

 

 

 

 

Всього

З них

 

 

Всього

 

 

Споживання 

З них

 

 

Розвитку

 

З них

 

 

 

Оплата праці

Ко. Послу-ги та  енерго-носії 

 

 

 

Бюджет розвитку

З них

 

Оплата праці

Комун. послуги та енергоносії

Капіталвидатки за рахунок коштів, що передаю-ться із зага-ного фонду

до бюд-ту розвитку (спец.фонду)

 

010000

Державне управління

267981

176258

12000

6000

6000

 

 

 

 

 

273981

 

010116

Органи місцевого самоврядування

267981

176258

12000

6000

6000

 

 

 

 

 

273981

 

 

070100

Освіта

632846

336714

43200

 

 

 

 

 

 

 

632846

 

 

070101

Дошкільні заклади освіти

632846

336714

43200

 

 

 

 

 

 

 

632846

 

 

090000

Соцзахист і соцзабезпечення

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

5200

 

4500

 

 

 

 

 

 

 

5200

 

 

110000

Культура і мистецтво

138686

64184

11500

18000

18000

11000

 

 

 

 

156686

 

 

110204

Палаци і будинки культури , клуби та інші заклади клубного типу

138686

64184

11500

18000

18000

11000

 

 

 

 

156686

 

 

150000

Будівництво

 

 

 

85000

 

 

 

85000

85000

 

85000

 

 

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

85000

 

 

 

85000

85000

 

85000

 

 

170000

Транспорт дорож. госпо-дарство, звязок

телекомунікації та інформатика.

 

 

 

46495

14882

 

 

31613

 

 

46495

 

 

170703

Видатки на проведення робіт, повяза-них із будівництвом , рекон-струкцією , ремонтом та утриманням автомобільних доріг

 

 

 

46495

14882

 

 

31613

 

 

46495

 

 

240000

Цільові фонди

 

 

 

2000

2000

 

 

 

 

 

2000

 

 

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

2000

2000

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

Разом видатків

1046713

577156

71200

157495

40882

11000

 

116613

85000

 

1204208

 

 

 

Додаток  №3

до рішення сільської ради

від _10.02.2014 р. № _26/2

Розподіл видатків сільського бюджету  на 2014 рік за головними розпорядниками коштів     

Код голов

ного  розпорядника коштів

Назва головного розпорядника  коштів

Назва підрозділу бюджетної класифікації

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 

 

 

Разом

 

 

Всього

З них

 

 

Всього

 

 

Споживання 

З них

 

Розвит

ку

З них

Оплата праці

Комуна

льні послуги

Оплата праці

Комунальні послуги та енергоносії

 

Бюджет розвитку

З них

Капітальні ви-датки за рах. Коштів  що пе-редаються із заг. фо-нду до бюджету роз-витку (спец фонду)

001

СІЛЬСЬКА РАДА

267981

176258

12000

6000

6000

 

 

 

 

 

273981

010116

Органи місцевого самоврядування

267981

176258

12000

6000

6000

 

 

 

 

 

273981

070101

Дитячі заклади освіти

632846

336714

43200

 

 

 

 

 

 

 

632846

 

В-Глушанський д/з

604321

319014

42840

 

 

 

 

 

 

 

604321

 

Невірський д/з

28525

17700

360

 

 

 

 

 

 

 

28525

090412

Інші видатки на соцзахист

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

5200

 

4500

 

 

 

 

 

 

 

5200

110204

Палаци і будинки культури , клуби та інші заклади клубного типу

138686

64184

11500

18000

18000

11000

 

 

 

 

156686

 

Великоглушанський  СБК

89986

35028

 

8500

15000

15000

11000

 

 

 

 

104986

 

Невірський клуб

48700

29156

3000

3000

3000

 

 

 

 

 

51700

150000

Будівництво

 

 

 

85000

 

 

 

85000

85000

 

85000

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

85000

 

 

 

85000

85000

 

85000

170703

Видатки на проведення робіт пов’я заних з будівництвом реконструкцією ремонтом утриманням автодоріг

 

 

 

46495

14882

 

 

31613

 

 

46495

240000

Цільоів фонди  

 

 

 

2000

2000

 

 

 

 

 

2000

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

2000

2000

 

 

 

 

 

2000

 

Разом

1046713

577156

71200

 

157495

40882

11000

 

116613

85000

 

1204208

 

Додаток № 4

до рішення сільської ради

від 10.02.2014року №26/2

 

Перелік об’єктів , видатки на які у 2014 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

 

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

 

Назва головного розпорядника коштів

 

 

Назва об’єктів відповідно до проектно – кошторисної документації;

тощо

 

 

Загальний  обсяг фінансування будівництва

 

Відсоток завершеності будівництва об’єктів на майбутні роки

 

 

Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

 

 

Разом видатків на поточний рік

Код  тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

Найменування коду  тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

01

В-Глуша сільська рада

 

85000   

 

 

85000   

150101

Капітальні вкладення

3122

Проектно-кошто-рисна документа-ція та будівництво клубу в селі Погулянка

85000 

 

 

85000

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

85000

 

 

85000

 

Додаток № 5

до рішення сільської ради

від 10.02.2014року № 26/2

 

Перелік місцевих  та ( регіональних ) програм , які фінансуватимуться за рахунок коштів сільського бюджету у 2014 році.

 

Код  типової відомчої  класифікації видатків місцевих бюджетів

 

 

Назва головного розпорядника коштів

 

 

Загальний фонд

 

 

Спеціальний фонд

 

 

Разом

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду  тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

 

Найменування програм

 

Сума

 

 

Найменування програм

 

 

Сума

 

Сума

01

 

Великоглушанська сільська рада

 

Соціального захисту населення на території В-Глуша-нської с/ради на 2014 рік

 

2000

 

 

 

2000

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

2730

01

 

Великоглушанська сільська рада

 

 

 

Охорона навколишнього середовища        

 

 

2000   

 

 

2000   

240601

Охорона та раціональне викори-стання природних ресурсів

2282

 

Всього

 

2000

 

2000   

4000   

 

Секретар с/ради                                                Наливайко Є.О.

 

 

БЮДЖ Е Т

Великоглушанської сільської ради

на 2014 рік.

Код

Назва показника

Всього на рік

1

2

3

Всього на
І кв.

4

5

6

Всього на
ІІ кв.

7

8

9

Всього на
ІІІ кв.

10

11

12

Всього на
І
V кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

10000000

Податкові надходження

196575

13130

13060

13060

39250

14270

14270

23473

52013

17300

10665

17300

45265

18770

19800

21477

60047

11000000

 

 

 

 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

139390

10000

10150

10150

30300

10000

10000

18703

38703

12000

 5000

12000

29000

13000

14000

14387

41387

11010000

 

Податок на доходи фізичних осіб

139390

10000

10150

10150

30300

10000

10000

18703

38703

12000

 5000

12000

35000

13000

14000

14387

41387

11010100

 

Податок на доходи фі-зичних осіб, що спла-чується податковими агентами , із доходів платника податку у ви-гляді заробітної плати

139090

10000

10000

10000

30000

10000

10000

18703

38703

12000

 5000

12000

35000

13000

14000

14387

41387

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізични-ми особами за резуль-татами річного декларування  

300

 

150

150

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13000000

 

 

Збори та плата за спе-ціальне використа-ння природних ресурсів

52760

2769

2539

2544

7852

3904

3904

4404

12212

4931

5296

4931

15158

5396

5426

6716

17538

13010200

Збір на спец.викорис-тання лісових ресурсів

(крім збору за спец. вик.ліс. ресурсів в час-тині деревини, загото-вленої в порядку рубок головного користуван)

16000

750

750

750

2250

1000

1000

1000

3000

1500

1500

1500

4500

2000

2000

2250

6250

13050000

Плата за землю

36760

2019

1789

1794

5602

2904

2904

3404

9212

3431

3796

3431

10658

3396

3426

4466

11288

13050100

 

Земельний податок з юридичних осіб

2766

84

189

194

467

404

287

220

911

220

220

220

660

200

200

328

728

13050200

 

Орендна плата з юридичних осіб

14609

1100

1100

1100

3300

1000

1117

1184

3301

1211

1211

1211

3633

1196

1226

1953

4375

13050300

 

Земельний податок з фізичних осіб

998

335

 

 

335

 

 

 

 

 

663

 

663

 

 

 

 

13050500

 

Орендна плата з

Фізичних осіб

18387

500

500

500

1500

1500

1500

2000

5000

2000

1702

2000

5702

2000

2000

2185

6185

18000000

Місцеві податки і збори          

4425

361

371

366

1098

366

366

366

1098

369

369

369

1107

374

374

374

1122

18040000

 

 

Збір за провадження деяких видів  підпри-ємницької діяльності

 

 

 

 

 

4425

361

371

366

1098

366

366

366

1098

369

369

369

1107

374

374

374

1122

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

18040100

 

 

 

 

Збір за провадження торгової діяльності

( роздрібна торгівля) сплачений фізичними особами

1497

122

122

122

366

122

122

122

366

125

125

125

375

130

130

130

390

18040200

Збір за провадження торгової діяльності

( роздрібна торгівля) сплачений юридични-ми особами

2928

239

249

244

732

244

244

244

732

244

244

244

732

244

244

244

732

20000000

 

Неподаткові надходження

1770

100

115

115

330

170

170

170

510

180

180

180

540

130

130

130

390

22000000

 

Адміністративні збори та платежі , доходи від некомерційної  госпо-дарської діяльності

270

 

15

15

30

20

20

20

60

30

30

30

90

30

30

30

90

22090000

Державне мито

270

 

15

15

30

20

20

20

60

30

30

30

90

30

30

30

90

22090100

 

 

 

 

 

 

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформле-ння документів в т.ч. за оформлення доку-ментів на спадщину і дарування

270

 

15

15

30

20

20

20

60

30

30

30

90

30

30

30

90

21080000

Інші надходження

1500

100

100

100

300

150

150

150

450

150

150

150

450

100

100

100

300

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

1500

100

100

100

300

150

150

150

450

150

150

150

450

100

100

100

300

Разом власних доходів

198345

13230

13175

13175

39580

14440

14440

23643

52523

17480

10845

17480

45805

18900

19930

21607

60437

40000000

Офіційні трансферти

848368

65000

77093

70628

212721

70628

70628

70628

211884

70628

70627

70627

211882

70627

70627

70627

211881

41000000

 

Від органів держа-вного управління

848368

65000

77093

70628

212721

70628

70628

70628

211884

70628

70627

70627

211882

70627

70627

70627

211881

41020000

Дотації

848368

65000

77093

70628

212721

70628

70628

70628

211884

70628

70627

70627

211882

70627

70627

70627

211881

41020300

 

 

Дотація вирівнювання що одержуються з районних та міських бюджетів

848368

65000

77093

70628

212721

70628

70628

70628

211884

70628

70627

70627

211882

70627

70627

70627

211881

Разом доходів

1046713

78230

90268

83803

252301

85068

85068

94271

264407

88108

81472

88107

257687

89527

90557

92234

272318

В И Д А Т К И

Код

Назва показника

Всього на рік

1

2

3

Всього на
 І кв.

4

5

6

Всього на
 ІІ кв.

7

8

9

Всього на
ІІІ кв.

10

11

12

Всього на
І
Vкв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1011600

 

Органи місцевого самоврядування

267981

20270

19590

234932

63353

21752

23362

22556

67670

22915

22915

23006

68836

22734

22734

22654

68122

2000

Поточні видатки

267981

20270

19590

23493

63353

21752

23362

22556

67670

22915

22915

23006

68836

22734

22734

22654

68122

2100

 

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

240240

18400

17900

20424

56724

19082

19082

20285

58449

20445

20445

20445

61335

21244

21244

21244

63732

2110

Оплата  праці 

176258

13500

13000

14797

41297

14000

14000

15203

43203

15000

15000

15000

45000

15586

15586

15586

46758

2111

Заробітна плата

176258

13500

13000

14797

41297

14000

14000

15203

43203

15000

15000

15000

45000

15586

15586

15586

46758

2120

 

Нарахування на заробітну плату

63982

4900

4900

5627

15427

5082

5082

5082

15246

5445

5445

5445

16335

5658

5658

5658

16974

2200

 

Використання товарів і послуг  

27741

1870

1690

3069

6629

2670

4280

2271

9221

2470

2470

2561

7501

1490

1490

1410

4390

2210

Предмети, матеріали обладнання та інаентар

12091

 

390

199

589

1000

2610

1801

5411

2000

2000

2091

6091

 

 

 

 

2240

 

Оплата послуг ( крім комунальних)

2650

170

700

170

1040

170

170

170

510

170

170

170

510

190

190

210

590

2250

Видатки на відрядження

1000

 

 

100

100

100

100

100

300

100

100

100

300

100

100

100

300

2270

 

 

Оплата комуналь-них послуг та енер-гоносіїв

12000

1700

600

2600

4900

1400

1400

200

3000

200

200

200

600

1200

1200

1100

3500

2273

 

Оплата електроенергії

4000

700

600

600

1900

400

400

200

1000

200

200

200

600

200

200

100

500

2275

 

Оплата інших енергоносіїв

 

8000

1000

 

2000

3000

1000

1000

 

2000

 

 

 

 

1000

1000

1000

3000

070000

Освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070101

Дитячі дошкільні заклади

632846

48175

60891

50903

159969

52970

50370

50370

153710

53000

45000

54102

152102

54911

56354

55800

167065

2000

Поточні видатки

632846

48175

60891

50903

159969

52970

50370

50370

153710

53000

45000

54102

152102

54911

56354

55800

167065

2100

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

458941

34075

35438

37000

106513

36120

36120

36120

108360

40800

40800

40800

122400

41114

40554

40000

121668

2110

Оплата праці

336714

25000

26000

26000

77000

26500

26500

26500

79500

30000

30000

30000

90000

30214

30000

30000

90214

2111

Заробітна плата

336714

25000

26000

26000

77000

26500

26500

26500

79500

30000

30000

30000

90000

30214

30000

30000

90214

2120

Нарахування на заробітну плату

122227

9075

9438

11000

29513

9620

9620

9620

28860

10800

10800

10800

32400

10900

10554

10000

31454

2200

Використання товарів і послуг

173905

14100

25453

13903

53456

16850

14250

14250

45350

12200

4200

13302

29702

13797

15800

15800

45397

2210

Предмети, матеріали обладнання та інаентар

29405

500

11853

500

12853

2000

-

-

 2000

3850

3850

3852

11552

1000

1000

1000

3000

2220

Медикаменти та перевязувальні матеріали

1000

100

100

100

300

100

100

100

300

100

100

200

400

 

 

 

 

2230

Продукти харчування

85500

7500

7500

7500

22500

7500

8000

8000

23500

8000

 

9000

17000

7500

7500

7500

22500

2240

Оплата послуг( крім комунальних)

12800

 

100

 

100

100

6000

6000

12100

100

100

100

300

100

100

100

300

2250

Видатки на відрядження

2000

 

400

100

500

150

150

150

450

150

150

150

450

200

200

200

600

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

43200

6000

5500

5703

17203

7000

 

 

7000

 

 

 

 

4997

7000

7000

18997

2271

Оплата теплопостачання

43200

6000

5500

5703

17203

7000

 

 

7000

 

 

 

 

4997

7000

7000

18997

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

Поточні видатки

5200

500

500

600

1600

400

300

300

1000

300

300

300

900

500

500

700

1700

2200

Використання товарів і послуг

5200

500

500

600

1600

400

300

300

1000

300

300

300

900

500

500

700

1700

2210

Предмети, матеріали обладнання та інаентар

700

 

 

100

100

100

100