СУДЧЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Любешівського району Волинської області

Шосте   скликання

 

РІШЕННЯ

від 07.02.2014  року № 27/3

с.Судче

 

Про сільський бюджет на 2014 рік

 

Відповідно до пункту 23 частини І статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 77 Бюджетного кодексу України сільська рада вирішила:

1.Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2014р. в  сумі 844557 грн., у тому числі обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 605371 грн., додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів  в сумі  17868 грн. та субвенції з державного бюджету у сумі 29331 грн. та іншої субвенції з районного бюджету в сумі 55343 грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 794834 грн., спеціального фонду  бюджету 49723 грн. в тому числі бюджет розвитку у сумі 19032 грн. (додаток №1)

2.Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2014 рік у сумі 844557 грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 735491 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 109066 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток №2) та головними розпорядниками коштів (додаток №3).

3. Установити профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі  59343 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду) (додаток №4).

4. Установити  дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі  59343 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду) у сумі 59343 грн.( додаток 4).

5.Установити розмір оборотного касового  залишку бюджетних коштів сільського бюджету на 2014 рік у сумі 2000 грн.

6. Відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України дозволити сільському голові в міжсесійний період приймати розпорядження про внесення змін до дохідної і видаткової частини сільського бюджету на 2014 рік у разі надходження додаткових трансфертів з послідуючим розглядом і затвердженням цих розпоряджень на чергових сесіях ради.

7. Затвердити згідно (дод.№5) до цього рішення перелік об’єктів фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

8.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету на 2014рік за їх економічною структурою :

-     оплата праці  (код2110) ;

-  нарахування на оплату праці  (код 2120) ;

-  медикамент та перев’язувальні матеріали ( код 2220) ;

-  продукти  харчування (код 2230);

-  оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

-  поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код 2620)

-  соціальне забезпечення ( код 2730 )

9 . Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію регіональних програм на загальну суму 6122  грн.  (додаток №6).

10. Відповідно до ст. 43 та  ст.73 Бюджетного кодексу України  надати право сільській раді :

- укладати з управлінням Державної  казначейської служби України у Любешівському районі  Волинської області договори на одержання  позик на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету , пов’язаних із забезпеченням  захищених статей видатків загального фонду;

- укладати договір з Любешівською райдержадміністрацією Волинської області щодо отримання середньострокових позик на суми невиконання у відповідному звітному періоді  розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів , визначених у Законі України « Про Державний бюджет України на 2014 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування  відсотків  за користування цими коштами.

11.Сільській раді забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, послуги зв’язку які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Сільський голова                                 М. ХВАЛЬЧИК

 

Додаток №1

до рішення сільської ради

від 07.02.2014 року№27/3                                                                                      

Доходи сільського бюджету на 2014 рік

 

 

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

 

10000000

Податкові надходження

57368

 

 

57368

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

57368

 

 

57368

11010000

Податок на  доходи  фізичних осіб

57368

 

 

57368

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

56668

 

 

56668

11010500

Податок на доходи фізичних осіб , що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

700

 

 

700

12000000

Податки на власність

 

1000

 

1000

12030000

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

 

1000

 

1000

12030200

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)

 

1000

 

1000

13000000

Збори та плата  за спеціальне використання природних ресурсів

46500

 

 

46500

13010000

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

15000

 

 

15000

13010200 

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

15000

 

 

15000

13050000

Плата за землю

31500

 

 

31500

13050100

Земельний податок з юридичних осіб

906

 

 

906

13050200

Орендна плата  з юридичних  осіб

2446

 

 

2446

13050300

Земельний податок з фізичних  осіб

5600

 

 

5600

13050500

Орендна плата  з фізичних  осіб

22548

 

 

22548

18000000

Місцеві податки і збори

 

 

 

 

18040000 

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

11784

 

 

11784

18040100 

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами

8784

 

 

8784

18040200 

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами

3000

 

 

3000

18050000 

Єдиний податок

 

19032

19032

19032

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

 

19032

19032

19032

20000000

Неподаткові надходження

600

 

 

 

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

500

 

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

500

 

 

 

22090000

Державне мито

100

 

 

 

22090100

Державне мито що сплачується  за місцем розгляду та оформлення  документів, у т.ч. за оформлення док. на спадщину і дарування

100

 

 

 

25000000

Власні надходження  бюджетнх  установ

 

5500

 

5500

25010100

Плата за послуги ,що надаються бюджетними установами згідно з іх основною діяльністю .

 

5000

 

5000

25010200

Надходження бюджетних установою від додаткової (господарської) діяльності

 

500

 

500

50000000

Цільові фонди

 

200

 

200

50110000

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування АРК та місцевими органами виконавчої влади

 

200

 

200

 

Разом власних надходжень

116252

25732

19032

141984

40000000

Офіційні трансферти

678582

23991

 

702573

41000000

Від органів державного управління

678582

23991

 

702573

41020000

Дотації

623239

 

 

623239

41020300

Дотація вирівнювання, що одержують з районних та міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів.

605371

 

 

605371

41020300

Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів 

605371

 

 

605371

41020603

Додаткова дотація з ДБ на вирівнювання фінансової  забезпечності МБ ( на виплату заробітної плати )

17868

 

 

17868

41030000

Субвенції

55343

23991

 

79334

41034403

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

 

23991

 

23991

41035003

Інші субвенції (бюджети: міст районного значення ,сіл, селищ чи іх об’єднань)

55343

 

 

55343

 

Всього доходів

794834

49723

19032

844557

 
Додаток №2

до рішення Судченської  сільської  ради

від  07.02.2014року   №27/3

Видатки сільського   бюджету на   2014 рік

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

(грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

 

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 

Разом

 

 

 

Всього

з  них

 

Всього

 

 

 

споживання

з  них

розвитку

з  них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

010000

Державне управління

163312

116515

150

 

 

 

 

 

 

 

163312

010116

Органи місцевого   самоврядування

163312

116515

150

 

 

 

 

 

 

 

163312

060000

Правоохоронна діяльність  та забезпечення безпеки держави

3322

2436

 

 

 

 

 

 

 

 

3322

060702

Місцева пожежна охорона

3322

2436

 

 

 

 

 

 

 

 

3322

070000

Освіта

483743

245233

74200

4500

500

 

 

4000

4000

4000

488243

070101

Дошкільні заклади   освіти

483743

245233

74200

4500

500

 

 

4000

4000

4000

488243

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

090412

Iншi видатки на соціальний захист населення

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

100000

Житлово – комунальне господарство

2500

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

2500

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

2500

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

2500

110000

 Культура і мистецтво

82314

43469

10200

60343

5000

 

 

55343

55343

55343

142657

110204

 

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

82314

43469

10200

60343

5000

 

 

55343

55343

55343

142657

150000

Будівництво

 

 

 

19032

 

 

 

19032

19032

 

19032

     150101

Капітальні   вкладення

 

 

 

19032

 

 

 

19032

19032

 

19032

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика

 

 

 

24991

8679

 

 

16312

 

 

24991

170703

Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

 

 

 

24991

8679

 

 

16312

 

 

24991

240000

Цільові фонди

 

 

 

200

200

 

 

 

 

 

200

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою АРК органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

200

200

 

 

 

 

 

200

 

Всього видатків

735491,00

407653

86550

109066

14379

 

 

94687

78375,00

59343,00

844557

 
Додаток №3

до рішення Судченської сільської ради

від  07.02.2014 року № 27/3

Розподіл  видатків  сільського бюджету   на 2014 рік  за головними  розпорядниками коштів

 

                                                                               Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

 

 

 

Всього

з  них

 

Всього

 

 

 

споживання

з  них

розвитку

з  них

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

01

Судченська  сільська  рада

735491,00

407653

86550

109066

14379

 

 

94687

78375,00

59343,00

844557

010116

Органи місцевого   самоврядування

163312

116515

150

 

 

 

 

 

 

 

163312

 

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060702

Місцева пожежна охорона

3322

2436

 

 

 

 

 

 

 

 

3322

 

Освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070101

Дошкільні заклади освіти

483743

245233

74200

4500

500

 

 

4000

4000

4000

488243

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090412

Інші виплати на соціальний захист населення

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

 

Житлово – комунальне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100203

Благоустрій міст,сіл,селищ

2500

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

2500

 

Культура і мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110204

Палаци, будинки культури,клуби та ін. Заклади клубного типу

82314

43469

10200

60343

5000

 

 

55343

55343

55343

142657

 

Будівництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

19032

 

 

 

19032

19032

 

19032

 

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170703

Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

 

 

 

24991

8679

 

 

16312

 

 

24991

 

Цільові фонди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою АРК органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

200

200

 

 

 

 

 

200

 

Всього видатків

735491,00

407653

86550

109066

14379

 

 

94687

78375,00

59343,00

844557

 

 

 

 

 

 

Додаток № 4

 

 

 

 

до рішення сільської ради

 

 

 

 

від 07.02.2014 р. №  27/3

 

 

 

 

 

 

Джерела  фінансування сільського  бюджету на 2014рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

Код

Назва

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

У т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

200000

Внутрішнє фінансування

-59 343,00

59 343,00

59 343,00

0,00

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

-59 343,00

59 343,00

59 343,00

0,00

208100

На початок періоду

 

 

 

0,00

208200

На кінець періоду

 

 

 

0,00

208400

Кошти одержані з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-59 343,00

59 343,00

59 343,00

0,00

 

Всього за типом кредитора

-59 343,00

59 343,00

59 343,00

0,00

600000

Фінансування за активними операціями

-59 343,00

59 343,00

59 343,00

0,00

602000

Зміни обсягів готівкових коштів

-59 343,00

59 343,00

59 343,00

0,00

602100

На початок періоду

 

 

 

0,00

602200

 

 

 

 

0,00

602400

Кошти одержані з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-59 343,00

59 343,00

59 343,00

 

 

Всього за типом боргового зобов'язання

-59 343,00

59 343,00

59 343,00

0,00

 

 

Додаток №5

до рішення  сільської  ради

від  07.02.2014 р..№ 27/3

Перелік об’єктів, видатки на які у   2014 році будуть проводитися

за рахунок коштів бюджету розвитку

(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації; тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки

 Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом

видатків на поточний рік

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

01

Судченська сільська рада

 

 

 

 

 

070101

Дошкільні заклади освіти

 

4000

 

4000

4000

3110

 

 

4000

 

4000

4000

110204

Палаци, будинки культури, клуби та ін. заклади клубного типу

 

55343

 

55343

55343

3132

Капітальний ремонт інших обєктів

Капітальний  ремонт  Судченського будинку культури

55343

 

55343

55343

150101

Капітальні вкладення

 

19032

 

19032

19032

3110

 

 

3500

 

3500

3500

3132

 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги

4500

 

4500

4500

3142

 

Реконструкція вуличного освітлення по с.Судче

11032

 

11032

11032

 

Всього

 

78375

 

78375

78375

 

Додаток №6

до рішення  сільської ради

від 07.02.2014  р. № 27/3

 

Перелік місцевих  програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

 сільського бюджету  у 2014  році

      (грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

01

 

060702

Судченська сільська рада

Місцева пожежна охорона

Забезпечення захисту населення та майна від пожеж та надзвичайних ситуацій на території с/ради

3322

 

 

3322

090412

Судченська сільська рада

Інші виплати на соціальний захист населення

Програма по соціальному захисту населення

300

 

 

300

01

100203

Судченська сільська рада

Благоустрій міст, сіл, селищ

 

Програма благоустрою населених пунктів

2500

 

 

2500

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

6122

 

 

6122

 

Секретар сільської ради                                                   Т.І.Токар