ЛЮБЕШІВСЬКО-ВОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шосте  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 07.02.2014року №28\8

село Любешівська Воля

 

Про сільський бюджет на 2014рік .

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 77 Бюджетного кодексу України сільська рада вирішила:

1.Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2014рік у сумі 470842гривень,у тому числі обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 315138гривень.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 414757гривень,спеціального фонду бюджету   у сумі 56085гривень\додаток№1\.

2. Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2014рік у сумі 470842гривень,в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 414757гривень та видатків спеціального фонду бюджету-56085гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів \додаток№2\ та головними розпорядниками коштів \додаток№3\.

3.Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів сільського бюджету на 2014рік у сумі 1500гривень.

4.Відповідно до ст.23 бюджетного кодексу України надати право сільському голові в міжсесійний період  приймати розпорядження про внесення змін до доходної і видаткової частини сільського бюджету на 2014рік у разі надходження додаткових трансфертів з послідуючим розглядом і затвердженням цих розпоряджень на чергових сесіях сільської ради.

5.Затвердити,згідно із додатком №4 до цього рішення ,перелік об’єктів ,фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

6.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2014рік за їх економічною структурою:

-оплата праці(код 2110);

-нарахування на оплату праці (код2120);

-медикаменти та перев’язувальні  матеріали(код2220);

-продукти харчування (код 2230);

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270);

-соціальне забезпечення (код2700)

-поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620)

7.Затвердити у складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію  місцевих\регіональних\  програм на загальну суму 600гривень \додаток №5\

Установити ,що у 2014 році використання бюджетних коштів на реалізацію місцевих\регіональних\ програм здійснюється за порядками,що затверджуються сільською радою.Сільській  раді затвердити перелік прграм,по яких встановлюються порядки використання коштів сільського бюджету.

8.Відповідно до статтей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді:

-укладати з управлінням Державної казначейської служби України у Любешівському районі Волинської області договори на одержання позики на покриття тимчасових  касових розривів сільського бюджету,пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду ,в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

-укладати договори з Любешівською районною державною адміністрацією Волинської області щодо отримання середньострокової позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевого бюджету ,визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2014 рік»,за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

9.Сільській раді забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати  праці та розміру мінімальної заробітної плати;на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію,водопостачання ,водовідведення,природний газ та послуги зв’язку,які споживаються бюджетними установами.Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи,виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10.Додатки  №1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

В.о.сільського голови                                                      Мартинюк С.Ф.

Масюк 97717

 

 

 

 

 

Додаток

№1

 

 

 

до рішення сільської ради

 

 

 

від07.02.2014р№28\8

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи  сільського бюджету на 2014 рік

 

Коди

Найменування доходів згідно

Загальний

Спеціальний фонд

 

Разом

 

з бюджетною класифікацією

фонд

Разом

ут.чюджет

 

 

 

 

 

розвитку

 

10000000

Податкові надходження

99248

35836

35136

135084

11000000

Податки на доходи,податки на прибуток,

58500

 

 

58500

 

податки на збільшення ринкової авртості

 

 

 

 

11010000

Податок на  доходи фізичних осіб

58500

 

 

58500

11010100

Податок на доходи фізичних осібо

58500

 

 

58500

 

сплачується податковими агентами,із

 

 

 

0

 

доходів платника податку у вигляді

 

 

 

 

 

заробітної плати

 

 

 

 

12000000

Податки на власність

0

100

 

100

12030000

Збір за першу реєстрацію транспортного

0

100

 

100

 

засобу

 

 

 

 

12030200

Збір за першу реєстрацію колісних

 

100

 

100

 

транспортних засобів\фізсіб\

 

 

 

 

13000000

Збори  та плата за спеціальне використан-

39245

 

 

39245

 

ня природних ресурсів

 

 

 

 

13010000

Збір за спеціальне використання лісових

7600

 

 

7600

 

ресерсів

 

 

 

 

13010200

Збір за спеціальне використання лісових

7600

 

 

7600

 

ресурсів\крім збору за спеціальне 

 

 

 

 

 

використання лісових ресурсів в частині

 

 

 

 

 

деревиниаготовленої в порядку рубок

 

 

 

 

 

головного користування\

 

 

 

 

13050000

Плата за землю

31645

 

 

31645

13050100

Земельний податок з юридичних осіб

200

 

 

200

13050200

Орендна  плата з юридичних  осіб

12060

 

 

12060

13050300

Земельний податок з фізичних осіб

3660

 

 

3660

13050500

Орендна плата  з фізичних осіб

15725

 

 

15725

18000000

Місцеві  податки і збори

1503

35136

35136

36639

18040000

Збір за провадження деяких видів

1503

 

 

1503

 

підприємницької діяльності

 

 

 

 

18040100

Збір за запровадження торговельної

369

 

 

369

 

діяльності\роздрібна торгівля\,сплачений

 

 

 

 

 

фізичними особами

 

 

 

 

18040200

Збір за запровадження  торговельної

1134

 

 

1134

 

діяльності\роздрібна торгівля\,сплачений

 

 

 

 

 

юридичними особами

 

 

 

 

18050000

Єдиний податок

 

35136

35136

35136

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

 

35136

35136

35136

19000000

Інші податки та збори

0

600

 

600

19010000

Екологічний податок

0

600

 

600

 

 

 

 

 

 

19010100

Надходження від викидів забруднюючих

 

600

 

600

 

речовин в атмосферне повітря стаціонарни

 

 

 

 

 

ми джерелами забруднення

 

 

 

 

20000000

Неподаткові надходження

371

4900

 

5271

21000000

Доходи від власності та підприємницької

371

0

 

371

 

діяльності

 

 

 

 

21080000

Інші надходження

340

0

 

340

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

340

 

 

340

22090000

Державне мито

31

 

 

31

22090100

Державне митоо сплачується за місцем

31

 

 

31

 

розгляду та оформленням документів

 

 

 

 

 

т.ч. за оформлення документів на спадщину

 

 

 

 

 

і дарування

 

 

 

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

 

4900

 

4900

25010000

Надходження  від плати за послугио

 

4900

 

4900

 

надаються бюджетними установами

 

 

 

 

 

згідно із законодавством

 

 

 

 

25010100

Плата за послугио надаються  бюджет-

 

4900

 

4900

 

ними установами згідно з їх основною

 

 

 

 

 

діяльністю

 

 

 

 

 

Разом власних доходів

99619

40736

35136

140355

40000000

Офіційні трансферти

315138

15349

 

330487

41000000

Від органів державного управління

315138

15349

 

330487

41020000

Дотації

315138

 

 

315138

41020300

Дотації вирівнювання з державного

315138

 

 

315138

 

бюджету місцевим бюджетам

 

 

 

 

41020603

Додаткова дотація  з державного бюджету

0

 

 

9000

 

на вирівнювання фінансової забезпече-

 

 

 

 

 

ності місцевих бюджетів

 

 

 

 

41030000

Субвенції

 

15349

 

15349

41034403

Субвенція з державного бюджету місцевим

 

15349

 

15349

 

бюджетам на будівництвоеконструкцію,

 

 

 

 

 

ремонт та утримання вулиць і доріг комуна-

 

 

 

 

 

льної власності у населених пунктах

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

414757

56085

35136

470842

 

Додаток №2

до рішення  ЛюбешівськоВолянської  сільської ради

від 07.02.2014р№28\8

 

Видатки  сільського бюджету на  2014рік

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

                                                                                                           ( грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

 

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 

Разом

 

 

 

Всього

з  них

 

Всього

 

 

 

споживання

з  них

розвитку

з  них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

010000

Державне управління

114563

77413

1700

 

 

 

 

 

 

 

114563

010116

Органи місцевого самоврядування

114563

77413

1700

 

 

 

 

 

 

 

114563

070000

Освіта

243719

129246

13500

 

 

 

 

 

 

 

243719

070101

Дошкільні заклади освіти

243719

129246

13500

 

 

 

 

 

 

 

243719

110000

 Культура і мистецтво

56475

40245

1620

4900

4900

 

2500

 

 

 

61375

110204

Палаци і будинки культури ,клуби та інші заклади клубного типу

56475

40245

1620

4900

4900

 

2500

 

 

 

61375

150000

 

Будівництво

 

 

 

35136

 

 

 

35136

35136

 

35136

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

35136

 

 

 

35136

35136

 

35136

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,  телекомунікації та інформатика

 

 

 

15449

5013

 

 

10436

 

 

15449

170703

Видатки на проведення  робіт,пов’язаних з будівництвом,реконструкцією,ремонтом та утриманням автомобільних доріг

 

 

 

15449

5013

 

 

10436

 

 

15449

240000

Цільові фонди

 

 

 

600

600

 

 

 

 

 

600

240601

Охорона та раціональне використання  природних ресурсів

 

 

 

600

600

 

 

 

 

 

600

 

Разом видатки

414757

246904

16820

56085

10513

 

2500

45572

35136

 

470842

 

 

 

Додаток №3

до рішення  ЛюбешівськоВолянської  сільської ради

від 07.02.2014р № 28\8

Розподіл  видатків  сільського бюджету на  2014рік за головними розпорядниками коштів

                                                                                                       ( грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

 

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 

Разом

 

 

 

Всього

з  них

 

Всього

 

 

 

споживання

з  них

розвитку

з  них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

01

Л-Волянська сільська рада

114563

77413

1700

 

 

 

 

 

 

 

114563

010000

Державне управління

114563

77413

1700

 

 

 

 

 

 

 

114563

010116

Органи місцевого самоврядування

114563

77413

1700

 

 

 

 

 

 

 

114563

070000

Освіта

243719

129246

13500

 

 

 

 

 

 

 

243719

070101

Дошкільні заклади освіти

243719

129246

13500

 

 

 

 

 

 

 

243719

110000

 Культура і мистецтво

56475

40245

1620

4900

4900

 

2500

 

 

 

61375

110204

Палаци і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу

56475

40245

1620

4900

4900

 

2500

 

 

 

61375

110204

Клуб с.Любешівська Воля

28237

20122

810

2520

2520

 

1250

 

 

 

30757

110204

Клуб с.Вязівне

28238

20123

810

2380

2380

 

1250

 

 

 

30618

150000

 

Будівництво

 

 

 

35136

 

 

 

35136

35136

 

35136

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

35136

 

 

 

35136

35136

 

35136

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,  телекомунікації та інформатика

 

 

 

15449

5013

 

 

10436

 

 

15449

170703

Видатки на проведення  робіт,пов’язаних з будівництвом,реконструкцією,ремонтом та утриманням автомобільних доріг

 

 

 

15449

5013

 

 

10436

 

 

15449

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240000

Цільові фонди

 

 

 

600

600

 

 

 

 

 

600

240601

Охорона та раціональне використання  природних ресурсів

 

 

 

600

600

 

 

 

 

 

600

 

Разом видатки

414757

246094

16820

56085

10513

 

2500

45572

35136

 

470842

 

Додаток№4

до рішення  сільської ради від 07.02.2014р№28\8

 

Перелік об’єктів,видатки на які  у 2014 році будуть  проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

 

 

  КВК

 

Назва  головного розпорядника бюджетних коштів

 

Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації

Загальний обсяг фінансування будівництва\інших капітальних видатків\

Відсоток завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва,освоєння об’єктів на майбутні роки

 

Разом видатків на поточний рік

 

 КТКВ

01

Любешівсько-Волянська сільська рада

 

35136

 

 

35136

150101

Капітальні видатки

Адмінприміщення с\ради

35136

 

 

35136

3132

Капітальний ремонт інших обєктів

 

35136

 

 

35136

 

Всього:

 

35136

 

 

35136

 

Додаток  №5

до рішення с\ради від 07.02.2014року №28\8

 

Перелік місцевих програм,які фінансуватимуться за рахунок коштів

сільського бюджету у 2014 році

КВК

 

   Назва головного розпорядника коштів , найменування КТКВ

                          Загальний фонд

                      Спеціальний фонд

       Разом

 

 КТКВ

Найменування програми

    Сума

Найменування програми

    Сума

       Сума

 

  01

 Любешівсько-Волянська сільська   рада

 

     

 

      

       

240601

 

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

     

Програма  охорони навколишнього природного середовища Л-Волянської сільської ради на 2014-2016рр.

600

600

 

 

     Всього

 

 

 

    600

    600