Д Е Р Е В К І В С Ь К А   С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А

 

Шосте скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 05.02.2014 року № 25/2

с. Деревок

 

Про сільський бюджет

на 2014 рік.

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 77 Бюджетного кодексу України:

Сільська рада вирішила:

         1.  Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2014 рік у сумі 626 000  гривень, в тому числі обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету  місцевим бюджетам в сумі 487 617 гривень, субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населеному пункті у сумі 14 079 гривень.

         Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 588 088 гривень, спеціального фонду бюджету 37 912 гривень. ( додаток № 1 ).

         2.  Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2014 рік у сумі 626 000 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 588 088 гривень та видатків спеціального фонду бюджету 37 912 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2 ) та за головними розпорядниками коштів ( додаток № 3 ).

         3.  Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів сільського  бюджету на 2014 рік у сумі 500 гривень.

         4.   Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України дозволити сільському голові в міжсесійний період приймати розпорядження про внесення змін до дохідної і видаткової частини сільського бюджету на 2014 рік в разі надходження додаткових трансфертів з послідуючим розглядом і затвердженням цих розпоряджень на чергових сесіях сільської ради.

5.  Затвердити згідно з  додатком № 4 до цього рішення перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

         - оплата праці (   код 2110 );

         - нарахування на оплату праці ( код 2120 );

         - медикаменти та перев’язувальні матеріали ( код 2220 );

         - продукти харчування ( код 2230 );

         - оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2270 );

         - соціальне забезпечення ( код 2700 ).

7.  Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму  550 грн. ( додаток № 5 ).

Установити, що у 2014 році використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються сільською радою. Сільській раді затвердити перелік програм, по яких встановлюються порядки використання коштів сільського бюджету.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

 - укладати з управлінням Державної казначейської служби України в Любешівському районі Волинської області договори на одержання позик на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

- укладати договори з Любешівською районною державною адміністрацією Волинської області щодо отримання середньострокових позик на суму невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів сільського бюджету визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

         9.  Сільській раді  забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

Сільський голова                            В.М.Шостак

 

Свищ   9-43-24

 

 

Додаток  № 1

рішення сільської ради № 25/2

від 05.02.2014 року

Доходи  сільського бюджету на 2014  рік

                                                                      грн.

 

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

 

10000000

Податкові надходження

96 971

15 283

14 640

112 254

    11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збір. ринк. вартості

46 671

 

 

46 671

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

46 671

 

 

46 671

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

41 171

 

 

41 171

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

5 000

 

 

5 000

11010500

Податок на доходи фіз.осіб, що сплач. фіз.особами за результатами річ.декларування

500

 

 

500

12000000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 

643

 

643

12030200

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)

 

643

 

643

13000000

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

44 334

 

 

44 334

13010000

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

17 394

 

 

17 394

13010200

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів ( крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування )

17 394

 

 

17 394

13050000

Плата за землю

26 940

 

 

26 940

13050100

Земельний податок з юридичних осіб

300

 

 

300

13050200

Орендна плата з юридичних осіб

5 000

 

 

5 000

13050300

Земельний податок з фізичних осіб

5 000

 

 

5 000

13050500

Орендна плата з фізичних осіб

16 640

 

 

16 640

18000000

Місцеві податки і збори

5 856

14 640

14 640

20 496

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

5 856

 

 

5 856

18040100

Збір за провадження торг. діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фіз. особами

4 392

 

 

4 392

18040200

Збір за провадження торг. діяльності (роздрібна торгівля), сплач. юридич. особами

1 464

 

 

1 464

18050000

Єдиний податок

 

14 640

14 640

14 640

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

 

14 640

14 640

14 640

19000000

Інші податки та збори

110

 

 

110

19040000

Фіксований сільськогосподарський податок

110

 

 

110

19040100

Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року

 

 

 

 

20000000

Неподаткові надходження

3 000

8 550

 

11 550

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

1 500

 

 

1 500

21080000

Інші надходження

1 500

 

 

1 500

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

1 500

 

 

1 500

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

1 500

 

 

1 500

22090000

Державне мито

1 500

 

 

1 500

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

1 500

 

 

1 500

24000000

Інші неподаткові надходження

 

550

 

550

24060000

Інші надходження

 

550

 

550

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

 

550

 

550

25000000

Власні надходження бюджетних установ

 

8 000

 

8 000

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

 

8 000

 

8 000

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

 

5 000

 

5 000

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

 

3 000

 

3 000

30000000

Доходи від операцій з капіталом 

500

 

 

500

31010000

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 

500

 

 

500

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 

500

 

 

500

 

Разом  доходів

100 471

23 833

14 640

124 304

40000000

Офіційні трансферти

487 617

14 079

 

501 696

41000000

Від органів державного управління

487 617

14 079

 

501 696

41020000

Дотації

487 617

 

 

487 617

41020300

Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських ( міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення ) бюджетів

487 617

 

 

487 617

41030000

Субвенції

 

14 079

 

14 079

41034403

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

 

14 079

 

14 079

 

Всього доходів

588 088

37 912

14 640

626 000

 

Додаток  № 2

рішення сільської ради № 25/2

від 05.02.2014 року

Видатки сільського бюджету  на 2014  рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        грн.

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 

Всього

           з них:

Всього

споживання

з них:

 

 

розвитку

з них:

 

 

Разом

оплата праці

комунальні

послуги та  енерго-носії

оплата

праці

комунальні послуги

та енергоносії

бюджет розвитку

з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

010000

Державне управління

174 972

120 270

5 200

3 000

3 000

0

0

0

0

0

177 972

010116

Органи місцевого самоврядування

174 972

120 270

5 200

3 000

3 000

0

0

0

0

0

177 972

070000

Освіта

380 844

222 867

25 032

0

0

0

0

0

0

0

380 844

070101

Дошкільні  заклади освіти

380 844

222 867

25 032

0

0

0

0

0

0

0

380 844

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

090412 

Інші видатки на соціальний захист населення 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110000

Культура  і мистецтво

32 272

28 846

1 000

5 000

5 000

1 934

0

0

0

0

37 272

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

32 272

28 846

1 000

5 000

5 000

1 934

0

0

0

0

37 272

150000

Будівництво 

0

0

0

14 640

0

0

0

14 640

14 640

0

14 640

150101

Капітальні вкладення 

0

0

0

14 640

0

0

0

14 640

14 640

0

14 640

170000

Транспорт, дорожнє господарст-

во, зв’язок, телекомунікації та інформатика

0

0

0

14 722

5 149

0

0

9 573

0

0

14 722

170703

Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

0

0

0

14 722

5 149

0

0

9 573

0

0

14 722

240000

Цільові фонди

0

0

0

550

550

0

0

0

0

0

550

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0

0

0

550

550

0

0

0

0

0

550

240900 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

РАЗОМ

588 088

371 983

31 232

37 912

13 699

0

0

24 213

14 640

0

626 000

 

Додаток  № 3

рішення сільської ради № 25/2

від 05.02.2014 року

Розподіл видатків сільського бюджету  на 2014  рік за головними розпорядниками коштів

грн.

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 

Всього

           з них:

Всього

споживання

з них:

 

 

розвитку

з них:

 

 

Разом

оплата праці

комунальні

послуги та  енерго-носії

оплата

праці

комунальні послуги

та енергоносії

бюджет розвитку

З них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

01

СІЛЬСЬКА РАДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010000

Державне управління

174 972

120 270

5 200

3 000

3 000

0

0

0

0

0

177 972

010116

Органи місцевого самоврядування

174 972

120 270

5 200

3 000

3 000

0

0

0

0

0

177 972

070000

Освіта

380 844

222 867

25 032

0

0

0

0

0

0

0

380 844

070101

Дошкільні  заклади освіти

380 844

222 867

25 032

0

0

0

0

0

0

0

380 844

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

090412 

Інші видатки на соціальний захист населення 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110000

Культура  і мистецтво

32 272

28 846

1 000

5 000

5 000

1 934

0

0

0

0

37 272

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

32 272

28 846

1 000

5 000

5 000

1 934

0

0

0

0

37 272

150000

Будівництво 

0

0

0

14 640

0

0

0

14 640

14 640

0

14 640

150101

Капітальні вкладення 

0

0

0

14 640

0

0

0

14 640

14 640

0

14 640

170000

Транспорт, дорожнє господарст-

во, зв’язок, телекомунікації та інформатика

0

0

0

14 722

5 149

0

0

9 573

0

0

14 722

170703

Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

0

0

0

14 722

5 149

0

0

9 573

0

0

14 722

240000

Цільові фонди

0

0

0

550

550

0

0

0

0

0

550

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0

0

0

550

550

0

0

0

0

0

550

240900 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

РАЗОМ

588 088

371 983

31 232

37 912

13 699

0

0

24 213

14 640

0

626 000

 

Додаток     4

до рішення  сільської ради № 25/2

від   05.02.2014 року

 

Перелік об’єктів, видатки на які у 2014  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

(грн.)

 

КВК

Назва головного розпорядника коштів

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації; тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва  (інших капітальних видатків )

Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки

 Всього видатків на завершення будівництва, освоєння об’єктів на майбутні роки

Разом

видатків на поточний рік

КТКВ

КТКВ

01

 

Сільська рада

 

 

 

 

 

150101

 

Капітальні вкладення

 

14 640

 

14 640

14 640

3132

Капітальний ремонт інших об’єктів

Капітальний ремонт  приміщення сільської ради

14 640

 

14 640

14 640

 

Всього

 

14 640

 

14 640

14 640

 

Додаток   № 5

до рішення  сільської ради № 25/2

від   05.02.2014 року

 

 

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

сільського бюджету  у 2014  році

(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

01

 

Сільська рада

 

 

 

 

 

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

Програма по охороні навколишнього середовища на території сільської ради

550

550

 

Всього

 

 

 

550

550

 

Секретар сільської ради                                                                 Г.Я.Турко