БЕРЕЗИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шостого скликання

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 07.02.2014р.№23/1  

      село Березичі

 

Про сільський бюджет на 2014 рік

      

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», статті 77 Бюджетного Кодексу України, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2014 рік в сумі - 661123 гривень, у тому числі обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі – 481231 гривня та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі – 17951  гривня.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі- 603934 гривені, спеціального фонду бюджету в сумі57189 гривень  в т.чюджет розвитку в сумі-32155 гривень (додаток №1).

 

2.Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2014 рік в сумі661123 гривні,в тому числі обсяг видатків загального фонду

бюджету в сумі603934 гривні та видатків спеціального фонду бюджету –57189 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів / додатки № 2 / та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).

 

3.Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів сільського бюджету на 2014 рік в сумі – 1200 гривень.

 

4.Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України дозволити сільському голові в міжсесійний період приймати розпорядження про внесення змін до дохідної і видаткової частини сільського бюджету на 2014 рік в разі надходження додаткових трансфертів з послідуючим розглядом і затвердженням цих розпоряджень на чергових сесіях сільської ради.

 

5. Затвердити згідно з додатком №4 до цього рішення перелік об,єктів,фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

 

6.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

-  оплата праці  / код 2110 /;

-  нарахування на оплату праці / код 2120 /;

-  медикаменти та перев’язувальні матеріали /код 2220/;

-  продукти харчування / код 2230 /;

-  оплата комунальних послуг та енергоносіїв /код 2270 /;

-  соціальне забезпечення- / код 2700/;

-  поточні трансферти місцевим бюджнтам /код 2620/;

 

7.Затвердити у складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію регіональних програм на загальну суму - 6944 гривні /додаток № 5/.

Установити, що 2014 році використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються сільською радою. Сільській раді затвердити перелік програм по яких встановлюються порядки використання коштів сільського бюджету.

 

8. Відповідно до частини 1 статті 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді   укладати з  управлінням Державної казначейської служби України у Любешівському районі Волинської області договори на одержання позик на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету повžязаних із забезпеченням захищених статей видатків загального фонду ;

-укладати договір з Любешівською райдержадміністрацією Волинської області, щодо отримання середньострокової позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів визначених у Законі України « Про державний бюджет України на 2014 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

 

9.Сільській раді забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання електроносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

10.Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Сільський голова                                                    М.Вітовщик

 

Хвесік  95731

 

Додаток №1

до рішення сільської ради

від 07.02.2014 року №23/1

 

ДОХОДИ    СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2014 РІК

 

( грн..)

 

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

 

10000000

Податкові надходження

120685

33405

32155

154090

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток. податки на збільшення ринкової вартості

66944

 

 

66944

11010000

Податок на доходи фізичних осіб                                              

66944

 

 

66944

11010100

Податок на доходи фізичних осіб,що сплачуються податковими агентами із доходів платника податку у  вигляді заробітної плати

66853

 

 

66853

11010500

Податок на доходи фізичних осібо сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування

91

 

 

91

12000000

 Податки на власність

 

1250

 

1250

12030200

 Збір за першу реєстрацію колісного транспортного засобу ( фізичних осіб)

 

 

1250

 

1250

13000000

Збори та плата за спеціальне використання,природних ресурсыв

49337

 

 

49337

13010000

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

41600

 

 

41600

13010200

Збір  за спеціальне  використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини. заготівлі в порядку рубок  головного користування)

41600

 

 

41600

13050000

Плата за землю

   7737

 

 

7737

13050100

Земельний податок з юридичних осіб

2972

 

 

2972

13050200

Орендна плата з юридичних осіб

205

 

 

205

13050300

Земельний податок з фізичних осіб

2982

 

 

2982

13050500

Орендна плата з фізичних осіб

1578

 

 

       1578

18000000

Місцеві податки і збори

4392

32155

32155

36547

18040000

Збір запровадження  деяких видів підприємницької діяльності

4392

 

 

4392

18040100

Збір за запровадження торговельної діяльності/  роздрібна  торгівля./ сплачений фізичними особами

2928

 

 

    2928

18040200

Збір за запровадження торговельної діяльності / роздрібна торгівля/,сплачений юридичними особами

1464      

 

 

1464

18050000

Єдиний податок.

 

32155

32155

32155

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб                                                                              

 

32155

32155

32155

19000000

Інші податки та збори

12

 

 

12

19040100

Фіксований сільськогосподарський податок нарахований після 1-го січня 2001 року

12

 

 

12

2000000

Неподаткові надходження

2018

3668

 

5686

21000000

Доходи від власної та підприємницької діяльності

2018

 

 

2018

21081100

Адміністративні штрафи та інші  санкції

2001

 

 

2001

22090000

Державне мито

17

 

 

17

22090100

 

 Державне мито що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

17

 

 

17

24060000

Інші надходження

 

  1168

 

1168

24062100

Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства  про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої  діяльності.

 

1168

 

1168

25000000

Власні надходження в бюджет установ

 

4665

 

4665

25010000

Надходження від плати за послуги ,що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

 

4665

 

4665

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

 

2500

 

2500

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

 

2165

 

2165

 

Разом  власних надходжень    

122703

39238

32155

161941

40000000

Офіційні трансферти

481231

17951

 

499182

41000000

Від органів управління

481231

17951

 

499182

41020000

Дотації

481231

 

 

481231

41020300

Дотація вирівнювання, що одержується з районних та міських(міст Києва та Севастополя Міст республіканського і обласного значення)бюджетів

481231

 

 

481231

41020300

Дотація вирівнювання що одержується з районного бюджету

481231

 

 

481231

 

 

 

 

 

 

41030000

Субвенції

 

 

17951

 

17951

41034400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво ,реконструкцію , ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених  пунктах

 

 

17951

 

17951

 

    Всього доходів

603934

57189

32155

661123

 

Додаток №2

до рішення сільської ради

від 07.02.2014 року № 23/1

 

ВИДАТКИ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2014 РІК ЗА ТИМЧАСОВОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

( грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

 

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 

Разом

 

 

 

 

Всього

з  них

 

Всього

 

 

 

споживання

з  них

розвитку

з  них

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

 

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

 

010000

Державне управління

159386

117387

2162

2165

2165

 

500

 

 

 

161551

 

010116

Органи місцевого  самоврядування

159386

117387

2162

2165

2165

 

500

 

 

 

161551

 

070000

Освіта

390295

224026

29008

 

 

 

 

 

 

 

390295

 

070101

Дошкільні заклади освіти

390295

224026

29008

 

 

 

 

 

 

 

390295

 

110000

Культура і мистецтво

54253

27387

1971

2500

2500

 

1100

 

 

 

  56753

 

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

54253

27387

1971

2500

2500

 

1100

 

 

 

  56753

 

150000

Будівництво

 

 

 

26379

 

 

 

    26379

26379

 

26379

 

150101

 

Капітальні вкладення

 

 

 

26379

 

 

 

26379

26379

 

26379

 

160000

Сільське і лісове господарство,рибне господарство та мисливство

 

 

 

5776

 

 

 

5776

5776

 

5776

 

160101

Землеустрій

 

 

 

5776

 

 

 

5776

5776

 

5776

 

170000

Транспорт, дорожнє господарство, звязок , телекомунікації та інформатика

 

 

 

19201

6996

 

 

12205

 

 

   19201

 

170703

Видатки на проведення робіт, повязаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

 

 

 

19201

6996

 

 

12205

 

 

  19201

 

240000

Цільові фонди

 

 

 

1168

1168

 

 

 

 

 

1168

 

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

1168

1168

 

 

 

 

 

  1168

 

 

                       Разом

603934

368800

33141

57189

12829

 

1600

44360

32155

 

661123

 

 

 

 

Додаток № 3

до рішення сільської ради

від 07.02.2014 року 23/1

 

РОЗПОДІЛ  ВИДАТКІВ  СІЛЬСЬКОГО

БЮДЖЕТУ НА 2014 РІК ЗА ГОЛОВНИМИ РОЗПОРЯДНИКАМИ КОШТІВ

 

(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 

Разом

 

 

 

Всього

з  них

 

Всього

 

 

 

споживання

з  них

розвитку

з  них

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

01

Сільська рада

603934

368800

33141

57189

12829

 

1600

44360

32155

 

  661123

 

010000

Державне управління

159386

117387

2162

2165

2165

 

500

 

 

 

161551

010116

Органи місцевого самоврядування

159836

117387

2162

2165

2165

 

500

 

 

 

161551

070000

Освіта

390295

224026

29008

 

 

 

 

 

 

 

390295

070101

Дошкільні заклади освіти

390295

224026

29008

 

 

 

 

 

 

 

390295

110000

Культура і мистецтво

54253

27387

1971

2500

2500

 

1100

 

 

 

56753

110204

 

 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

54253

27387

1971

2500

2500

 

1100

 

 

 

56753

150000

Будівництво

 

 

 

       26379

 

 

 

26379

26379

 

26379

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

       26379

 

 

 

26379

26379

 

26379

160000

Сільське  і лісове господарство,рибне господпрство та мисливство

 

 

 

      5776

 

 

 

5776

5776

 

5776

160101

 Землеустрій

 

 

 

    5776

 

 

 

5776

5776

 

5776

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв"язок, телекомунікації та інформатика

 

 

 

19201

6996

 

 

12205

 

 

     19201

170703

Видатки на проведення робіт, повязаних  із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

 

 

 

19201

6996

 

 

12205

 

 

    19201

240000

Цільові фонди

 

 

 

1168

1168

 

 

 

 

 

    1168

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

1168

1168

 

 

 

 

 

    1168

 

Всього видатків

603934

368800

33141

57189

12829

 

1600

44360

32155

 

  661123

 

 

 

Додаток №4

до рішення сесії сільської ради

№ 23/1 від 07.02.2014 року

 

 

Перелік об"єктів, видатки які у 2014 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку

 (грн.)

 

КВК

Назва головного розпорядника коштів

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації; тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

(інших капітальних видатків)

Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки

 Всього видатків на завершення будівництва, освоєння об’єктів на майбутні роки

Разом

Видатків на поточний рік

КТКВ

КТКВ

01

Березичівська сільська рада

 

26379

 

26379

26379

150101

Капітальні вкладення

 

26379

 

26379

26379

3132

Капітальний ремонт інших об"єктів

   Капітальний ремонт ДНЗ « Берізка»

26379

 

 

26379

26379

 

Всього

 

26379

 

26379

26379

 

Додаток № 5

до рішення сільської ради

від 07.02.2014р.№23/1

Перелік місцевих  програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

сільського бюджету у 2014 році

 

(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

01

   160101

Березичівська сільська рада

       Землеустрій

 

 

Програма розробки схем землеустрою техніко-економічного обґрунтування,використання та охорона земель за межами населених  пунктів сільської ради на 2014 рік

         5776

5776

 

 

    240601

Березичівська сільська рада

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

Програма  по охороні навколишнього середовища на 2014 рік

         1168

1168

.

Всього

 

 

 

6944

6944

 

 

 

Секретар сільської ради                                             М.Денисюк